Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.

Bestyrelsen 2017 2018

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen 2017/2018

Formand: 
Torben Iversen

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl
Jørgen Nybo
Berthin Müller
Peter Halling
Bertel Kjærulff
Sussi Egelund Schmidt
Karsten Grunnet
Bo Kræmer

Suppleanter: 
Kirsten Kjems (1. suppleant)
Jesper Reitov (2. suppleant)

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum

Bestyrelsens kalender 2017/2018
Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 8. august 2017. 
Mandag den 4. september 2017.
Lørdag den 11. novemeber 2017 - heldagsseminar
Torsdag den 4. januar 2018
Tirsdag den 13. marts 2018
Mandag den 9. april 2018
Torsdag den 3. maj 2018

Dåb:
Lørdag den 27. maj 2017

Standerhejsning: 
Lørdag den 23. september 2017

Generalforsamling:
Tirsdag den 8. maj 2018

 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60