Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.

Bestyrelsen 2018 2019

Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen 2018/2019 (hvis du ønsker at læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så klik på deres navn)

Formand: 
Torben Iversen 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl
Jørgen Nybo
Berthin Müller
Peter Halling
Sussi Egelund Schmidt
Karsten Grunnet
Bo Kræmer
Jesper Reitov

Suppleanter: 
Hans Henrik Nielsen (1. suppleant)

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum

Bestyrelsens kalender 2018/2019

Dåb:
Lørdag den 26. maj 2018

Standerhejsning:
Lørdag den 22. september 2018

Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 15. maj 2018 - konstituerende bestyrelsesmøde
Mandag den 13. august 2018
Tirsdag den 25. september 2018
Tirsdag den 8. januar 2019
Tirsdag den 5. marts 2019
Tirsdag den 2. april 2019
Torsdag den 29. april 2019

Arbejdsseminar:
Lørdag den 3. november 2019 - herunder bestyrelsesmøde

Studietur:
9. - 10. februar 2019 - herunder bestyrelsesmøde

Generalforsamling:
Tirsdag den 7. maj 2019

 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60