Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Ansatte

Vil du se, hvordan vi ser ud - så klik her (0.4 Mb)
Rorgængeren
besvarer henvendelser til klubben og varetager klubbens daglige drift, ledelse af klubbens medarbejdere og frivillige samt forestår klubbens regnskab og budget. Sørger for opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside, er sekretær for bestyrelse og udvalg. Rorgængeren træffes på kontoret på Den Permanente Badeanstalt.


Gildemagerne
arrangerer fuldmåneaftner, fredagsbar og de tre store årlige fester på Jomsborg.

Serviceteamet
Servicemedarbejder
Teamleder i serviceteamet – bl.a. med opgaver som vagtplanlægning og bemanding. Udfører Tømrer/snedker arbejde.
Indgår i de daglige opgaver med blandt andet teknisk drift, rengøring og vedligeholdelse af klubbens faciliteter.
Forestår kontakten til leverandører ifm den tekniske drift.  
Diverse adm opgaver – fx statistik, nøglekort og medlemsdatabase.


Tvætterne
gør rent på Jomsborg. Rengøring af saunaer og toiletter foretages hver dag i hele sæsonen – tilstræbes påbegyndt kl.ca. 08.00 og er færdig senest kl.11.00. Derudover foretages hovedrengøring en gang om måneden i saunaerne på skift, således at hver sauna hovedrengøres hver 2. måned. Alle bænke tages ned og skures helt rene, væggene skures, gulve og vinduer får en ekstra omgang. En hovedrengøring tager ca. 4 timer. Det er aldrig belejligt, når der gøres rent i saunaerne, men vær venlige at respektere, at det er tvætternes arbejde.

Klubhuset gøres rent 2 gange om ugen. Typisk mandag formiddag og torsdag formiddag. Mandag er den grundige omgang, torsdag vedligeholdelse.
Læs mere om rengøring

Pligthuggerne
ordner praktiske ting, tømmer affaldssække, foretager småreperationer på og vedligeholdelse af anlægget og ikke mindst hugger is i hårde vintre. Der er en pligthugger på Jomsborg min. 2 timer hver dag i hele sæsonen. Pligthuggerne arbejder som hovedregel om eftermiddagen.


Vær venligst opmærksomme på, at medarbejderne ikke er ansat til at rydde op efter medlemmerne !! Så husk altid at rydde op efter dig selv, at tørre bordet af og at vaske brugt service op.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60