Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab

Fotografi af Jomsborg ved fuldmåne: Bent Nielsen
Udstilles: GalleriV58 i Aarhus

Vinterbadning er en meget populær fritidsaktivitet, og Jomsborg har gennem de sidste mange år fået stadig flere medlemmer.

Ved opgørelsen af medlemstal for sæsonen 2016/2017 pr. 15.11.2016 er der 9.277 medlemmer i Jomsborg. 
 
2011/2012
I alt :              5.372
Nettotilgang:  325
2012/2013
I alt:                 6.508
Nettotilgang: 1.136
2013/2014
I alt:                6.798
Nettotilgang:   290
2014/2015
I alt:               7.623
Nettotilgang:  925
2015/2016
I alt:               8.172
Nettotilgang:  549
2016/2017
I alt:                 9.277
Nettotilgang:   1.105


De fleste medlemmer kommer fra det nærmeste opland, men vi har også en del medlemmer, der kører langt for at bade hos os. Det tilskriver vi de virkeligt gode faciliteter, som vi råder over, foruden åbningstiden, som strækker sig fra kl.06.00 – 23.00.

Vi tror da også, at det skyldes, at der er en rigtig god stemning i klubben både til badningen og i forbindelse med de andre arrangementer.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60