Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab

Fotografi af badebro i Aarhus: Bent Nielsen
Udstilles: GalleriV58 i Aarhus
 
Vinterbadning er en meget populær fritidsaktivitet, og Jomsborg har gennem de sidste mange år fået stadig flere medlemmer.

De fleste medlemmer kommer fra det nærmeste opland, men vi har også en del medlemmer, der kører langt for at bade hos os. Dette tilskriver vi de gode faciliteter samt åbningstiden, som strækker sig fra kl.06.00 – 23.00.

Den gode stemning i klubben både når der bades, under ophold i klubhuset og i forbindelse med de mange arrangementer, som du kan læse mere om under Årets gang - har også sin del af æren for den store interesse for medlemskab af Jomsborg.

Ved opgørelsen af medlemstal for sæsonen 2016/2017 pr. 15.11.2016 er der 9.277 medlemmer i Jomsborg. 
 
2011/2012
I alt :              5.372
Nettotilgang:  325
2012/2013
I alt:                 6.508
Nettotilgang: 1.136
2013/2014
I alt:                6.798
Nettotilgang:   290
2014/2015
I alt:               7.623
Nettotilgang:  925
2015/2016
I alt:               8.172
Nettotilgang:  549
2016/2017
I alt:                 9.277
Nettotilgang:   1.105
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60