Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab

Vinterbadning er en meget populær fritidsaktivitet, og Jomsborg har gennem de sidste mange år fået stadig flere medlemmer. 

De fleste medlemmer kommer fra det nærmeste opland, men vi har også en del medlemmer, der kører langt for at bade hos os. Dette tilskriver vi de gode faciliteter samt åbningstiden, som strækker sig fra kl.06.00 – 23.00.

Den gode stemning i klubben både når der bades, under ophold i klubhuset og i forbindelse med de mange arrangementer, som du kan læse mere om under Årets gang - har også sin del af æren for den store interesse for medlemskab af Jomsborg.

Ved opgørelsen af medlemstal for sæsonen 2017/2018 pr. 15.11.2017 er der 9.500 medlemmer i Jomsborg. 
 
2011/2012
I alt    5.372
Netto:  325
2012/2013
I alt      6.508
Netto: 1.136
2013/2014
I alt:   6.798
Netto:   290
2014/2015
I alt:  7.623
Netto:  925
2015/2016
I alt:  8.172
Netto:  549
2016/2017
I alt:     9.277
Netto:  1.105
2017/2018
I alt:  9.500
Netto:  233

I klubbens medlemsdatabase, som er oprettet i Conventus, registreres: Køn, Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail-adresse, Fødselsdato
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60