Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuelt

Status på genopretning 16.09.2019
Vi har stadig ikke modtaget en dato for aflevering af hele projektet.
Imidlertid er det ret sikkert, at Herrebadet (fællessiden) er klar
i løbet af oktober måned.
Det betyder, at vi måske kan tage denne side i brug, før hele projektet
er færdigt. Der er dog mange (sikringsmæssige) forhold, der skal
tages hensyn til, inden vi kan melde en eksakt dato ud for åbning.
Men, der er ingen tvivl - vi kan snart bade på Jomsborg igen.
Sæsonkalender

Åbningsbar
Standerhejsningen i år bliver ikke en fest, som vi kender den,
da renoveringen har skubbet til vores normale årsrytme.
Men vi hejser flaget, og baren er åben.
Hvornår? Det ved vi senere – hold øje her på hjemmesiden!
 
 
Medlemskab: Det samlede medlemstal er nu på 9.500.

Det er kke muligt at forny medlemskab eller at melde sig ind som nyt medlem.
Vi opretter ikke venteliste.

 

Bestyrelsesmøde 03.09.19

Læs Jomsborgs privatlivspolitik her

Generalforsamling 2019 

Referat
Ny bestyrelse
H
vilke forslag blev vedtaget, hvilke blev forkastet
Bestyrelsens beretning

Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60