Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Regler på Jomsborg

Dine handlinger gør en forskel for fællesskabet! Ved at efterleve følgende er du med til at værne om vores kultur på Jomsborg.

Om Jomsborgs kultur
 • Vi hilser på hinanden, når vi mødes på gangbroen, i saunaerne og i klubhuset
 • Vi har omsorg for og hjælper hinanden.  
 • På Jomsborg bader vi nøgne og går i vandet før vi går i sauna - af hygiejniske grunde.
 • Vi sidder på et stort og tørt håndklæde i saunaen - af hygiejniske grunde.
 • Alle skal have det rart –  derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed.

Sikkerhed
 • Badning og ophold på Jomsborg sker på eget ansvar
 • Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed
 • Dronningetrappen og de inderste trapper i bassinet kan være farlige i stormvejr
 • Gå i havet midt fra stranden, da kraftig understrøm kan forekomme ude i siderne
Børn
 • Dine børn / børnebørn under 15 år er velkomne på Jomsborg sammen med dig
 • Medlemsreglerne gælder også for børn og deres ophold og adfærd i klubben er dit ansvar
Gæsteordning
 • Medlemmer fra andre vinterbadeklubber kan købe billet til Jomsborg
 • I december, januar og februar kan klubbens medlemmer invitere én gæst med ad gangen.  Man skal bestille en gæstebillet, inden man kommer ned for at bade. Samme gæst må kun være med én gang i denne periode. Du er vært for din gæst. Læs mere her.
Fotografering
 • Hele Jomsborgs område er fotofrit område
 • Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder ophæve forbuddet – det vil fremgå af opslag
Mobil
 • Din mobil skal være på lydløs på hele Jomsborgs område.
 • Hvis du har brug for tale i telefon – skal det ske på stranden
Rygning
 • Rygning er kun tilladt ved de opstillede cementrør på stranden
Øvrige regler
 • Nøglekortet er dit og må ikke lånes ud til andre
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem
 • Følg reglerne for god saunakultur – læs dem i forrummet til saunaen
 • Jomsborgs arrangementer er kun for medlemmer
Overtrædelse af reglerne medfører inddragelse af nøglekort! Forseelsen behandles herefter på førstkommende bestyrelsesmøde.
Misbrug af medlemskort og fotografering på området uden tilladelse kan medføre permanent eksklusion.

Jomsborgs Bestyrelse, revideret 4. september 2017
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60