Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Status på udvidelse af Den Permanente Badeanstalt

Vi kan hermed officielt melde ud, at A.P. Møller Fonden har bevilget en donation på kr. 2,5 mio. til udvidelsen af Den Permanente Badeanstalt.

Med den nye donation har det været muligt at tilvælge træbeklædningen på indersiden i bassinerne. Det var i første omgang valgt fra, indtil finansieringen var faldet på plads. 

Vi takker A.P. Møller Fonden for den generøse gave og store velvilje, som de har vist i behandlingen af vores ansøgning.

Fakta om projektet:

NORDVINGEN vil være allokeret til offentligheden 365 dage om året. SYDVINGEN ind mod Aarhus vil hele året være forbeholdt Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg står som bygherre på udvidelsen, der er projekteret af: P+P Arkitekter & NIRAS Rådgivende Ingeniørfirma.

Entreprenør, materialer og maskiner vil efter planen rykke ind på strandområderne nord og syd for Den Permanente i uge 11, hvor dele af strandene herefter vil blive afspærret som byggeplads.

Første skridt i byggeriet er at få fjernet den gamle spunsvæg, som har stået der siden 1966, og 2-3.000 tons sten fra havbunden ved Den Permanente.

I forhold til de mange sten er det lykkedes at få en aftale med Aarhus Kommune, så de aftager stenene, der kan bruges til etablering af et stenrev i nærheden af Aarhus Ø – hvilket er godt for havmiljøet.
 

Anlægsbudgettet ser hermed ud som følger:

 
Budgetterede anlægsudgifter:  
Entreprisesum -29.730.225
Bygherreleverancer  -2.712.500
Øvrige omkostninger inkl. uforudsete udgifter -7.007.950
Samlet anlægssum i alt inkl. moms -39.450.675
   
Finansiering:  
Donation fra Salling Fondene 2.500.000
Donation fra AP Møller Fonden 2.500.000
Anlægstilskud fra Aarhus Kommune 3.000.000
Lån hos Kommunekredit med kommunegaranti 25.000.000
Aarhus Kommune betaler anlæg af ny elforsyning og eltavle 1.250.000
Egenkapital Vikingeklubben Jomsborg 7.000.000
Finansiering i alt 41.250.000
 

Hvad får vi med udvidelsen

Udvidelsen består af en nord- og en sydvinge.
Nordvingen vil blive offentlig tilgængelig året rundt for byens borgere. Sydvingen vil til gengæld blive eksklusiv for Jomsborg medlemmer hele året. Det eksisterende anlæg vil fortsat være offentligt tilgængelig i juni, juli og august.
Sydvingen kommer til at indeholde to nye saunaer, toiletter og et klubhus.
Helhedsplan for udvidelse af Den Permanente - opdateret 2021 (10.8 Mb)
Status på udvidelse af Den Permanente Badeanstalt april 2018 (0.3 Mb)
Forslag til gfs 2017 vedr Helhedsplan (0.1 Mb)
Oversigt sydvingen (0.2 Mb)
Oversigt nordvingen (0.1 Mb)
Visualisering af udvidelsen december 2022 (10.4 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60