Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et antal udvalg til at tage sig af det daglige arbejde indenfor en række områder. Udvalgsmedlemmerne i hovedsageligt bestyrelsesmedlemmer men andre interesserede er meget velkomne.

Er du interesseret, kan bidrage med kompetencer, kontakt da venligst et udvalgsmedlem.

Alle udvalg besættes på det konstituerende bestyrelsesmøde ultimo maj, og træder i kraft ved sæsonstart. Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen nedsætte diverse ad hoc udvalg ved behov.
Sæson 2019 / 2020
Byggeudvalg:
Jørgen Nybo (fmd)    
Gert Ejlertsen 
Mads Mikael Nielsen 
Jørgen Hansen 
Peter Mailund Thomsen 
Rasmus Mølgaard Hansen
Mikkel Albrechtsen

Kommunikationsudvalg:
Jonna Frisdahl  (fmd)
Berthin Müller
Sussi Egelund Schmidt

Lånekasseudvalg:
Bo Kræmer (fmd)
Berthin Müller
Peter Halling

VID:
Peter Halling  (fmd)
Berthin Mülller

Nøglekontrol:
Peter Halling (fmd)
Torben iversen
Jesper Reitov
Bo Kræmer
Hans Henrik Nielsen

Sikkerhed:
Jonna Frisdahl (fmd)
Torben Iversen

Saunagus:
Berthin Müller (fmd)
Jesper Reitov
Karin Øhlenschlæger

Prøv et bad
Berthin Müller (fmd)
Jesper Reitov
Hans Henrik Nielsen
Jonna Frisdahl

Økonomiudvalg
Bo Kræmer (fmd)
Annie Lønskov

Studietur:
Peter Halling (fmd)
 
Ad Hoc udvalg:
Udvidelse af Den Permanente
Jørgen Nybo (fmd)
Bo Kræmer
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60