Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et antal udvalg til at tage sig af det daglige arbejde indenfor en række områder. Udvalgsmedlemmerne i hovedsageligt bestyrelsesmedlemmer men andre interesserede er meget velkomne.

Er du interesseret, kan bidrage med kompetencer, kontakt da venligst et udvalgsmedlem.

Alle udvalg besættes på det konstituerende bestyrelsesmøde ultimo maj, og træder i kraft ved sæsonstart. Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen nedsætte diverse ad hoc udvalg ved behov.

Sæson 2023/2024

Bygge, vedligehold og bæredygtighed:
Bo Kræmer (formand)
Karin Øhlenschlæger 
Gert Ejlertzen 
Jørgen Hansen
Morten Damgaard
Berthin Müller 

Kommunikation:
Svend B. Carstensen (formand)
Dorthe Andersen
Randi Egholm

Lånekasse:
Bertel Kjærulff (formand)
Karsten Grunnet 
Hans Henrik Nielsen 

VID:
Hans Henrik Nielsen (formand) 
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger

Nøglekontrol:
Bo Kræmer (formand) 
Karin Øhlenschlæger 
Hans Henrik Nielsen 

Sikkerhed:
Karin Øhlenschlæger (formand)
Randi Egholm
Ole Sig 
Hanne Nicolajsen 

Studietur:
Dorthe Andersen (formand)
Randi Egholm
Karin Øhlenschlæger


Ad Hoc udvalg:

Udvidelse af Den Permanente
Bo Kræmer (formand) 
Karsten Grunnet 
Bertel Kjærulff
Morten Damgaard
Jørgen Nybo 

Vedtægtsudvalg:
Karin Øhlenschlæger (formand) 
Bertel Kjærulf
Hans Henrik Nielsen 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60