Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et antal udvalg til at tage sig af det daglige arbejde indenfor en række områder. Udvalgsmedlemmerne i hovedsageligt bestyrelsesmedlemmer men andre interesserede er meget velkomne.

Er du interesseret, kan bidrage med kompetencer, kontakt da venligst et udvalgsmedlem.

Alle udvalg besættes på det konstituerende bestyrelsesmøde ultimo maj, og træder i kraft ved sæsonstart. Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen nedsætte diverse ad hoc udvalg ved behov.
Sæson 2021/2022
Bygge, vedligehold og bæredygtighed:
Rasmus Mølgaard Hansen (fmd) 
Karin Øhlenschlæger
Jesper Vinther
Esben Martiny-Bruun   
Gert Ejlertsen 
Jørgen Hansen
Berthin Müller

Kommunikation:
Jonna Frisdahl  (fmd)
Morten Aagaard Madsen
Sussi Egelund Schmidt

Lånekasse:
Karsten Grunnet (fmd)
Hans Henrik Nielsen
Bertel Kjærulff

VID:
Karin Øhlenschlæger (fmd)
Berthin Müller

Nøglekontrol:
Bo Kræmer (fmd)
Hans Henrik Nielsen
Morten Aagaard Madsen
Torben Iversen

Sikkerhed:
Jonna Frisdahl (fmd)
Bo Kræmer
Karin Øhlenschlæger

Økonomiudvalg
Bo Kræmer (fmd)
Annie Lønskov

Studietur:
Karin Øhlenschlæger (fmd)
Morten Aagaard Madsen

Data:
Jesper Vinther (fmd)
Rasmus Mølgaard Hansen


Ad Hoc udvalg:

Udvidelse af Den Permanente
Bo Kræmer (fmd)
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger
Bertel Kjærulff
Anders Lunde Jacobsen
Annie Lønskov

90 års fødselsdag:
Jonna Frisdahl (fmd)
Karin Øhlenschlæger
Bertel Kjærulff
Morten Aagaard Madsen
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60