Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et antal udvalg til at tage sig af det daglige arbejde indenfor en række områder. Udvalgsmedlemmerne i hovedsageligt bestyrelsesmedlemmer men andre interesserede er meget velkomne.

Er du interesseret, kan bidrage med kompetencer, kontakt da venligst et udvalgsmedlem.

Alle udvalg besættes på det konstituerende bestyrelsesmøde ultimo maj, og træder i kraft ved sæsonstart. Bestyrelsen kan i løbet af sæsonen nedsætte diverse ad hoc udvalg ved behov.

Sæson 2022/2023

Bygge, vedligehold og bæredygtighed:
• Rasmus Mølgaard Hansen (formand)
• Karin Øhlenschlæger
• Esben Martiny-Bruun
• Gert Ejlertzen
• Jørgen Hansen
• Berthin Müller

Kommunikation:
• Jonna Frisdahl (formand)
• Svend B. Carstensen
• Bertel Kjærulff

Lånekasse:
• Karsten Grunnet (formand)
• Hans Henrik Nielsen
• Bertel Kjærulff

VID:
• Hans Henrik Nielsen (formand)
• Karin Øhlenschlæger
• Berthin Müller

Nøglekontrol:
• Bo Kræmer (formand)
• Karin Øhlenschlæger
• Hans Henrik Nielsen

Sikkerhed:
• Jonna Frisdahl (formand)
• Ole Sig
• Hanne Nicolajsen

Studietur:
• Karin Øhlenschlæger (formand)
• Jonna Frisdahl

Digitalisering:
• Rasmus Mølgaard Hansen (formand
• Jesper Vinther


Ad Hoc udvalg:

Udvidelse af Den Permanente
• Bo Kræmer (formand)
• Karsten Grunnet
• Bertel Kjærulff
• Rasmus Mølgaard Hansen
• Jørgen Nybo

90 års fødselsdag:
• Bertel Kjærulff (formand)
• Jonna Frisdahl
• Svend B. Carstensen
• Karin Øhlenschlæger

Vedtægtsudvalg:
• Karin Øhlenschlæger (formand)
• Jonna Frisdahl
• Svend B. Carstensen
• Hans Henrik Nielsen
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60