Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Svend B. Carstensen - suppleant til bestyrelsen
PROFIL 
Svend B. Carstensen
Mand, far, glad for kroppen, 62, fysioterapeut, fodboldspiller og studerende
Medlem siden 2011, døbt i 2013
 
MOTIVATION
Jeg har tid og overskud – og stiller mig derfor gerne til rådighed for Jomsborg ved at stille op til bestyrelsen.
 
Og det gør jeg, fordi jeg selv har haft stor gavn, glæde og fornøjelse af klubben gennem årene. En oplevelse, som jeg kun under langt flere.
 
KOMPETENCER
Jeg er – eller måske rettere – er blevet ret stærk, både fysisk og mentalt, når jeg nu selv skal sige det (!)
 
Og jeg er ikke bange for at bidrage, hverken praktisk eller holdningsmæssigt, når der er behov for det.
Endvidere har jeg en del erfaring som frivillig i forskellige foreninger og fra bestyrelsesarbejde i samme.
Desuden er jeg ret skarp på tasterne og kan udtrykke mig præcist på skrift. Også mere upræcist, når dette er det mest hensigtsmæssige.
 
 
HOLDNINGER 
At bevare en klub med stolte traditioner og en lang historie.
At udvikle klubben – fortsat - som et venligt, fredeligt og mangfoldigt sted, hvor alle (medlemmer) kan komme og føle sig velkomne.
At klubben viser ansigt som en del af Aarhus og bidrager til byens udvikling, herunder strand- og havnefronten udformning mod nord.
At stranden holdes fri for pantløse dåser, glasskår og cigaretskod.
Og at vi får etableret et letbane-stop ved Den Permanente.
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60