Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Sikkerhed

Som medlem af Jomsborg er du forpligtet til at rette sig efter alle henvisninger fra personalet og opslag vedr. sikkerheden.
 

Sikkerhedsregler

  • Badning og ophold på Jomsborg sker på eget ansvar.
  • Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed.
  • Dronningetrappen og de inderste trapper i bassinet kan være farlige i stormvejr.
  • Gå i havet midt fra stranden, da kraftig understrøm kan forekomme ude i siderne.
  • Åben ild og levende lys er ikke tilladte i klubhuset pga. brandfare.
I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre klubmedlemmers liv og førlighed.

Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance: 
Ring 112 - Oplys, at du er på Den Permanente: Redningsnummer F426.
Jomsborgs Bestyrelse, revideret 25. februar 2023
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60