Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg
Jomsborgs generalforsamling indførte i 2017 medlemsloft på 9.500 medlemmer.
 
Ordningen udmøntes på følgende måde:

Fra 15. maj til 31. august er det udelukkende eksisterende medlemmer, der kan forny medlemskabet af Jomsborg.
1. september optages nye medlemmer fra ventelisten. Eksisterende medlemmer kan fortsat tilmelde sig indtil medlemsloftet nås. 


Der lukkes for tilmelding/fornyelse senest den 31. oktober eller så snart loftet på 9.500 medlemmer er nået.

Eksisterende medlem er man, hvis man inden for de seneste 2 sæsoner har fornyet sit medlemskab. Læs i øvrigt om medlemskab og -data her


 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60