Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Regler & kultur

Ifølge Jomsborgs vedtægter er det bestyrelsen, der beslutter og vedligeholder klubbens samværspolitik.

I praksis tænker bestyrelsen, at det dækker både over konkrete regler og en kultur, som vi ønsker skal være til stede på Jomsborg.

Regler er klare og tydeligt formulerede, og bestyrelsen kan i yderste konsekvens bortvise eller ekskludere medlemmer, som ikke overholder reglerne.
Kultur er til gengæld mere blødt - f.eks. er det en kultur, at vi hilser på hinanden, men det er ikke en regel, hvor der normalt vil være konsekvenser, hvis det ikke sker.

Nogen gange hænger regler og kultur sammen. F.eks. er det en kultur, at vi bader nøgne, men det er også formuleret som en regel.

 

Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60