Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Bestyrelsesmøder 15/16

Referat 19.05.2015 - Best. konstituering, best. kalender, udvalg, Eval. GFS, Nordbad, Nyt fra udv., fmd og rorg. (0.2 Mb)
Referat 11.08.2015 - Folkeuniversitetet, Adg.kontrol, Kommunikationspl., Afv. af fester, Nyt fra udv., fmd og rorg. (0.3 Mb)
Referat 30.09.2015 - Kommunikation, Oprydningsteam, Klubliv Danmark, Udvidelse af Den Permanente, Nyt fra udv., fmd og rorg. (0.3 Mb)
Referat 14.11.2015 - Retn.linier for honorering, Årsmøde VID, Udv. af Den Permanente, Intro, Medlemskab frist, Medlemsarrangement, Kommunikation, Saunagus, Renovering af saunaer og toiletter (0.3 Mb)
Referat 04.01.2016 - Revision, Tyveri, Udlån af nøglekort, Folkeuniversitet igen, Regler for fornyelse, Kommunikation; opslagstavler og klubhus, Nyt fra udvalgene, håndsprit på toiletterne (0.2 Mb)
Referat 06.02.2016 - Tyverier, Folkeuniversitetet 06.03.16, Saunagus, De små saunaer, Nye regler - læs mere under Regler, Lånekassen har udvalgt 2 heldige til Jomsborg lån, oma (0.2 Mb)
Referat 17.03.2016 - Tyverier, Aflåselige skabe, Generalforsamling 2016, Udvidelse af Den Permanente, VID, 1.097 gæster (0.3 Mb)
Referat 04.04.2016 - Generalforsamling 2016 - Renovering af saunaer og toilet - Kulturby 2017 (0.2 Mb)
Referat 27.04.2016 - Generalforsamling 2016, Orientering fra udvalgene (0.4 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60