Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Rasmus Mølgaard Hansen - bestyrelsesmedlem
PROFIL 
Mit navn er Rasmus, jeg er 28 år og har været medlem af Jomsborg siden 2013. Til dagligt pendler jeg til Aalborg, hvor jeg læser en kandidat i Teknoantropologi, som handler om hvordan teknologi, mennesker og kulturer påvirker hinanden, samt hvordan teknologi kan formes til at understøtte de mennesker der bruger det. Yderligere har jeg et studiejob på universitetet og til dagligt bor jeg i Risskov sammen med min kæreste.
 
 
MOTIVATION 
Jomsborg er en stor del af mit liv og har betydet utrolig meget for mig, det er et frirum i mit liv, som ingen andre steder kan tilbyde. Derfor vil jeg gerne være med til at præge den fremtidige udvikling af klubben. Unge mennesker er ikke så godt repræsenteret i bestyrelsen, og jeg vil derfor gerne bidrage til en mere mangfoldig og repræsentativ bestyrelse. Derudover kan min uddannelsesmæssige baggrund være med til at styrke bestyrelsen, med perspektiver og viden som ellers ikke er repræsenteret.

KOMPETENCER 
Mine kompetencer kommer primært fra mit studieliv, hvor jeg sidder i studienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design, og ydermere er jeg studievejleder for min uddannelse. I mit virke som repræsentant for min uddannelse, er jeg med til at forme 4 uddannelser, dette i fællesskab med professorer, erhvervsliv og andre studenterrepræsentanter.
Udover disse kompetencer har jeg gennem min uddannelse en stor viden om hvordan man inddrager mennesker i forandringsprocesser, hvilket jeg kan bruge til at skabe mere inddragende forandringer i vores fantastiske klub. Derudover har viden om hvordan man etisk vurdere de forandringer som laves i klubben, samt kompetencer i at skabe forandringer med baggrund i medlemmernes ønsker og brug.

HOLDNINGER 
Min generelle holdning til Jomsborg er, at det skal være et mangfoldigt frirum, der støtter op om medlemmernes hverdag og giver dem mulighed for at ”holde fri” fra omverdenen. Jeg synes det skal være en klub med nærvær og tillid til hinanden, hvor der er højt til loftet og adgang for alle uanset baggrund, så længe de få og simple regler klubben har overholdes. Jeg mener at Jomsborg kan noget særligt, når kassemedarbejderen og direktøren kan sidde side om side og tale om alt mellem himmel og jord, og dette vil jeg gerne være med til at fastholde i den fremtidige udvikling af klubben.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60