Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Privatlivspolitik - jf Persondataforordningen

 
Dataansvar
Klubben behandler personoplysninger, og har jf persondataforordningen en privatlivspolitik. Læs herunder hvad Jomsborg har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne.
 
Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyr dit medlemskab af klubben. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab igennem 2 sæsoner, betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig. Du kan til enhver tid bede om at få slettet oplysningerne tidligere.
 
Dataansvarlig
Klubbens økonomichef er dataansvarlig og kan kontaktes på jomsborg@vinterbadning.dk
Økonomichefen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Personoplysninger
Navn, køn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, mailadresse, fødselsdato.
Disse oplysninger får vi fra dig. Hertil systemgenereres et medlems-id.
Vi registrerer desuden på din profil, hvis du har tillidsposter, æresposter eller er ansat i klubben.
Vi registrerer også, hvis du har fået en eller anden form for advarsel – fx for misbrug af nøglekort. Dette slettes samtidig med, at konsekvensen af overtrædelsen udløber. Du bliver oplyst om, hvad vi registrerer, og hvornår vi sletter det. Der er i Jomsborg totalt fotoforbud, og vi tager kun billeder med dit udtrykkelige samtykke. Billederne benyttes ikke offentligt.
 
Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål:
  • Medlemsdatabase, registrering af kontingentindbetaling, registrering af bestilling af nøglekort.
  • Udsendelse af nyhedsbreve
  • Generering af fil, som sendes til adgangskontrolsystem, der håndterer aktivering af nøglekort.
 
Samtykke
Vikingeklubben Jomsborg behandler alle personoplysninger jf lovgivningen i persondataforordningen, der i behandling som beskrevet oven for ikke tilsiger samtykke.
 
Videregivelse af oplysninger
Navn og medlems-id på alle medlemmer (som har indbetalt kontingent for den pågældende sæson) udlæses hver nat i en fil, som sendes fra Conventus til adgangskontrolsystemet Unilock. Dette for at aktivere dit nøglekort/brik, som således kan åbne indgangsdør og døre til klubhuset.
I Unilock genereres en log, som viser alle benyttede nøglekort/brikker. Denne log gemmes i 12 mdr.
Den betyder, at vi af loggen kan aflæse, hvornår dit kort har været benyttet til at lukke en af ovennævnte døre op.
 
Opbevaring og sletning af oplysninger
Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger, vi har om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af din oplysninger, ved at rette henvendelse til jomsborg@vinterbadning.dk.
Hvis du fx henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet din personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan selv foretage rettelser via hjemmesiden http://www.vinterbadning.dk/Ret-dine-medlemsdata
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60