Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Nyt medlem af Vikingeklubben Jomsborg

Det bliver muligt at melde sig ind i Vikingeklubben Jomsborg pr. 1 september 2020 - Vi åbner et link på forsiden kl.07.00

Tilmeldingen oprettes som en permanent venteliste.
Herefter kan alle som ønsker at blive optaget som nyt medlem af Jomsborg tilmelde sig listen.
Man vil automatisk blive aktivt (nyt) medlem af klubben, indtil det aktuelle medlemsloft er nået. (pt i alt 9.500)
Når medlemsloft er nået, vil man blive stående på listen i den rækkefølge, man er optaget, og vil automatisk blive optaget som aktivt medlem den efterfølgende 1. september – i det omfang, der er plads.

Man kan med virkning fra 1. september 2020 blive optaget på ventelisten hele året. Det koster den aktuelle kontingentsats for nye medlemmer (pt 600 kr.)
(Hvis medlemsloftet ikke er nået den 31. oktober, lukkes der under alle omstændigheder for flere aktive medlemskaber i pågældende sæson).
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60