Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab og -data 

Regler for medlemskab og medlemsdata i Vikingeklubben Jomsborg
Persondataloven angiver et bestemt antal måneder, man kan være registreret i en medlemsdatabase uden at have fornyet sit medlemskab. I Vikingeklubben Jomsborg er proceduren den, at hvert år pr. 30. november slettes alle medlemsdata
for de personer, som ikke har fornyet medlemskabet inden for de seneste 2 sæsoner.

Klubben har 3 medlemstyper:
 
Eksisterende medlem:
Som eksisterende medlem har man fortrinsret til at melde sig til endnu en sæson på Jomsborg i perioden fra den 15. maj og frem til den 1. september, såfremt man har været betalende medlem inden for de seneste 2 sæsoner.
Nøglekort bliver aktiveret ved sæsonstart, hvis man har indbetalt kontingent rettidigt.
 
Tidligere medlem:
Hvis man har været medlem af Jomsborg tidligere, men ikke har fornyet medlemskabet inden for de seneste 2 sæsoner, skal man tilmelde sig som nyt medlem – på samme vilkår som helt nye medlemmer.
 
Hvis man kan dokumentere, at man har været medlem af klubben tidligere (inden for de seneste 6 sæsoner), er det ikke nødvendigt at deltage i et obligatorisk intro-arrangement.
 
Nyt medlem:
Jomsborg åbner for tilmelding af nye medlemmer hvert år den 1. september.  Nyt medlem er man, hvis man ikke tidligere har været medlem af klubben (jf ovenstående). Man skal deltage i et obligatorisk intro-arrangement, hvor man får udleveret et nøglekort.
 
 
For alle 3 medlemstyper gælder klubbens regel vedrørende medlemsantal, som er vedtaget af Jomsborgs generalforsamling i 2017:
 

Fra 15. maj til 31. august er det udelukkende eksisterende medlemmer, der kan forny medlemskabet af Jomsborg.
Fra 1. september kan nye medlemmer tilmelde sig på lige fod med de eksisterende medlemmer (der endnu ikke har fornyet medlemskabet) – efter ”først-til-mølle” princippet.

Der lukkes for tilmelding/fornyelse senest den 31. oktober eller så snart loftet på 9.500 medlemmer er nået.

 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60