Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab


Vinterbadning er en meget populær fritidsaktivitet, og Jomsborg har gennem de sidste mange år fået stadig flere medlemmer. 

De fleste medlemmer kommer fra det nærmeste opland, men vi har også en del medlemmer, der kører langt for at bade hos os. Dette tilskriver vi de gode faciliteter samt åbningstiden, som strækker sig fra kl.06.00 – 23.00.

Den gode stemning i klubben både når der bades, under ophold i klubhuset og i forbindelse med de mange arrangementer, som du kan læse mere om under Årets gang - har også sin del af æren for den store interesse for medlemskab af Jomsborg.

Ved opgørelsen af medlemstal for sæsonen 2019/2020 pr. 02.09.2019 er der 9.500 medlemmer i Jomsborg. 

2011/2012

Md i alt:        5.372

Nettotilgang:  325

2012/2013

Md i alt:           6.508

Nettotilgang: 1.136

2013/2014

Md i alt:        6.798

Nettotilgang:   290

2014/2015

Md i alt:         7.623

Nettotilgang:  925

Nye 1.507

2015/2016

Md i alt:         8.172

Nettotilgang:  549

Nye: 1.392

2016/2017

Md i alt:         9.261

Nettotilgang: 1.089

Nye: 1.797

2017/2018
Md I alt:      9.500
Nettotilgang:  233

Nye: 1.529

2018/2019

Md I alt: 9.500

Nye: 1.614

2019/2020

Md I alt: 9.500

Nye: 36

2020/2021

Md I alt: 9.500

Nye: 1.325

2021/22

Md I alt: 9.500

Nye: 617 


I klubbens medlemsdatabase, som er oprettet i Conventus, registreres: Køn, Navn, Adresse, Telefonnummer, Mail-adresse, Fødselsdato
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60