Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Medlemskab

Jomsborg har haft stigende medlemstal stort set siden stiftelsen i 1933.

Herunder kan du se medlemstal for de seneste år:
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60