Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens lokaler

I sæsonen, som er fra 1. september til 31. maj, kan man lukke sig ind med sit nøglekort fra kl.06.00 og til kl.23.00, og man kan benytte klubben faciliteter i dette tidsrum. Vi gør rent i klubben hver eneste dag i hele sæson, og du kan læse mere om rengøring her.

Jomsborg råder over følgende lokaler på Den Permanente Badeanstalt:

Kontor, værksted, detpotrum, personalerum og mødelokale. 

Klublokale med tårnstuen i midten. Tårnstuen benyttes til hverdag som almindeligt klubhus og fungerer som balsal til festerne. Den benyttes også  til fx bestyrelsesmøder, og den kan derfor lukkes af. Dørene til klublokalet låses om natten.

Toiletter og baderum.

Baren, som er åben i forbindelse med klubbens fester, fuldmånearrangementer og fredagsbarer, læs om dem her: /Aktuel-s%c3%a6sonkalender

5 saunaer:
Hjørnesauna (åben hver dag fra kl.06.00 - 21.00)
Saunaen er klubbens største sauna. Fantastisk smukt indrettet med store vinduer ud mod bugten, som giver et skønt udsyn til Herrebadet og bugten.
Saunaen, som har plads til ca. 50 personer, har en ekstraordinært god akustik og en gennemtænkt belysning. Der er drikkevandsfontæne i forrummet til saunaen.

Temperaturen i denne sauna holdes lidt lavere (ca. 82 gr) end i de øvrige af hensyn til dem, der ikke klarer så meget varme.
Hjørnesaunaen er duftfri. Det betyder, at der ikke hældes duftende æteriske olier i det vand, der pøses på ovnene.

Infrarød sauna (åben hver dag fra 08:00 - 21:00)
Den infrarøde sauna er klubbens nyeste sauna.
Temperaturen i den infrarøde sauna er lavere end i de øvrige saunaer. Til gengæld er der i væggene og under bænkene paneler, som afgiver varmende infrarøde stråler. Husk derfor at du ikke skal dække panelerne til med et håndklæde.
Saunaen kører 25 minutter af gangen (start kl. hel og kl. halv) og slukker derefter i 5 minutter for at lufte ud.

Tårnsauna (åben hver dag fra kl.08.00 - 23.00)
Saunaen er den næststørste med plads til 30 personer. Den har den flotteste udsigt ud over Århusbugten, ind over Århus Havn og Århus Ø med Lighthouse som markant fikspunkt. Saunaen er en duft-sauna. Dvs, at der i vandet, som pøses på ovnene, er tilsat æteriske olier. Det er også tårnsaunaen, som benyttes til saunagus.

Stillesauna (åben hver dag fra kl.06.00 - 23.00) - der er rengøring i ca. 45 min. hver formiddag
Stillesaunaen er en lukket finsk sauna med plads til 16-18 personer. Undlad samtale i Stillesaunaen.

Stillesaunaen er duftfri. Det betyder, at der her ikke er duftende æteriske olier i det vand, vi pøser på ovnen.

Den lille sauna (åben hver dag fra kl.06.00 - 23.00) - der er rengøring i ca. 45 min. hver formiddag
Den Lille Sauna er selvsagt den mindste af saunaerne og har kun plads til 8-10 personer.
Det er en rigtig snakke-sauna, for her kan alle være med i samme samtale.
Det er lukket finsk sauna med en meget afdæmpet belysning, faktisk favoritten blandt flere af vore medlemmer.
En duftsauna - med æteriske olier i vandet.

Klubhuset /Regler-for-brug-af-klubhus
Klubhuset  er primært til almindelig hygge for klubmedlemmer i forbindelse med havbad og Jomsborgs egne fester og arrangementer.
Der er mulighed for at lave sig en kop kaffe eller varme lidt mad i ovnen. I klubhuset færdes vi påklædte.

Ved fuldmånearrangementer kan klubbens medlemmer, fx efter aftale med gildemager, bidrage med indslag af forskellig art.

Der arrangeres løbende Kunstudstillinger af 3-4 ugers varighed, som udstilles i klubhuset med fernisering på en fuldmåneaften.
De udøvende kunstnere skal være medlemmer af Jomsborg. 

Udstillingen skal afholdes, så der tages hensyn til:
– klubbens medlemmer, så de kan bruge borde og stole som vanligt.
– den permanente billedophængning i klubhuset.

Priser må gerne fremgå på de udstillede værker, selvom klubhuset ikke er et egentligt salgssted. Evt. interesserede købere kan så henvende sig til kunstnerne efter udstillingen.

Kunstnere, der ønsker at udstille egne værker, kan sende ansøgning til jomsborg@vinterbadning.dk. Værkerne udvælges (med respekt for klubbens ånd og formål). Udvælgelse foretages af kunstudvalget.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60