Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.
Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Bestyrelsen 2019/2020 (hvis du ønsker at læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så klik på deres navn)

Formand: 
Torben Iversen 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl
Jørgen Nybo
Berthin Müller
Peter Halling
Karsten Grunnet
Bo Kræmer
Jesper Reitov
Karin Øhlenschlæger

Suppleanter: 
Hans Henrik Nielsen (1. suppleant)
Rasmus Mølgaard Hansen (2. suppleant)

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum
Bestyrelsens kalender 2019/2020
Bestyrelsesmøder:
Tirsdag den 3. september 2019
Tirsdag den 1. oktober 2019
Tirsdag den 5. november 2019
Tirsdag den 24. marts 2020
Tirsdag den 21. april 2020
Onsdag den 10. juni 2020

Seminarer:
Torsdag den 22. august 2019 - IT seminar
Lørdag den 4. januar 2020 - Arbejdsseminar - herunder ordinært bestyrelsesmøde

Studietur:
8. - 9. februar 2020 - herunder ordinært bestyrelsesmøde

Generalforsamling:
Tirsdag den 5. maj 2020  / ER PGA CORONA-VIRUS AFLYST

Dåb:
Lørdag den 24. maj 2020
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60