Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.
Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Bestyrelsen 2020/2021 (hvis du ønsker at læse mere om de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så klik på deres navn)

Formand (konstitueret pr. 24.09.2020)
Bo Kræmer

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl
Peter Halling
Karsten Grunnet
Jesper Reitov
Karin Øhlenschlæger
Hans Henrik Nielsen (1. suppleant - indtrådt pr. 24.09.2020)
Rasmus Mølgaard Hansen (2. suppleant - indtrådt pr. 01.10.2020)
Vakant


Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum
Bestyrelsens kalender 2020/2021
Bestyrelsesmøder:
Torsdag den 10. september 2020
Tirsdag den 27. oktober 2020
Tirsdag den 8. december 2020
Lørdag den 9. januar 2021        (aflyst)
Lørdag den 20. februar 2021     (aflyst)
Torsdag den 25. marts 2021      (aflyst)
Tirsdag den 27. april 2021
Onsdag den 26. maj 2021

Standerhejsning:
19. september 2020

Seminar:
Lørdag den 9. januar 2021 - Arbejdsseminar - herunder ordinært bestyrelsesmøde   (aflyst)

Studietur:
20. - 21. februar 2021 - herunder ordinært bestyrelsesmøde                                   (aflyst)

Generalforsamling:
Tirsdag den 17. august 2021

Dåb:
Lørdag den 29. maj 2021 (aflyst)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60