Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.
Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen 2022/2023


Formand 
Bo Kræmer

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl 
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger
Rasmus Mølgaard Hansen
Svend B. Carstensen
Jesper Vinther
Bertel Kjærulff
Hans Henrik Nielsen 
 
Suppleanter:
Anne Graversen

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum

Bestyrelsens kalender 2022/2023

 
Bestyrelsesmøder:
 • Tirsdag 23. august
 • Torsdag 29. september
 • Lørdag 12. november (i forbindelse med bestyrelsesseminar)
 • Tirsdag 10. januar
 • Lørdag 25. februar - Studietur.
 • Tirsdag 28. marts 
 • Onsdag 19. april
Seminar:
 • Lørdag 12. november 2022 (inkl. bestyrelsesmøde)
Studietur:
 • 25. - 26. februar 2023 (inkl. bestyrelsesmøde)
Standerhejsning:
 • Lørdag den 24. september 2022
Julefest Jomsborg:
 • Lørdag 3. december 2022
Generalforsamling:
 • Tirsdag den 2. maj 2023
Dåb og 90 års fødselsdag:
 • Lørdag den 13. maj 2023
Sæsonafslutning
 • Onsdag 31. maj 2023
Fuldmåner
 • Lørdag 10. september
 • Søndag 9. oktober
 • Tirsdag 8. november
 • Lørdag 7. januar
 • Søndag 5. februar
 • Tirsdag 7. marts
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60