Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.
Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen 2023/2024


Formand 
Bo Kræmer

Bestyrelsesmedlemmer:  
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger
Svend B. Carstensen
Bertel Kjærulff
Hans Henrik Nielsen 
Morten Damgaard
Dorthe Andersen
Randi Egholm
 
Suppleanter:
Anne Graversen - 1. suppleant
Meinhardt Jacobsen - 2. suppleant

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum

Bestyrelsens kalender 2023/2024

 

Bestyrelsesmøder:

 • Mandag 22. maj 2023
 • Tirsdag 22. august 2023
 • Onsdag 4. oktober 2023
 • Lørdag 11. november - bestyrelsesseminar.
 • Torsdag 11. januar 2024
 • Lørdag 17. februar 2024 - Studietur.
 • Onsdag 3. april 2024
 • Mandag 29. april 2024

Seminar:

 • Lørdag 11. november 2023 (inkl. bestyrelsesmøde)

Studietur:

 • 17. - 18. februar 2024 (inkl. bestyrelsesmøde)

Standerhejsning:

 • Lørdag den 23. september 2023

Julefrokost: Jomsborg

 • Lørdag 2. december 2023

Generalforsamling:

 • Tirsdag den 7. maj 2024

Dåb

 • Lørdag 25. maj 2024

Sæsonafslutning

 • Fredag 31. maj 2024

Fuldmåner

 • 29. september
 • 28. oktober
 • 27. november
 • 25. januar
 • 24. februar
 • 25. marts
 • 24. april
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60