Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Klubbens ledelse

Generalforsamlingen
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i maj måned – dog aldrig 1.maj.

Ud over alle de faste dagsordenspunkter (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.
Bestyrelsen 
Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 8 medlemmer, der mødes 8-10 gange i løbet af hver sæson.

Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Bestyrelsen 2021/2022

Formand 
Bo Kræmer

Bestyrelsesmedlemmer:  
Jonna Frisdahl 
Karsten Grunnet
Karin Øhlenschlæger
Rasmus Mølgaard Hansen
Morten Aagaard Madsen
Jesper Vinther
Bertel Kjærulff
Hans Henrik Nielsen 
 
Suppleanter:
Svend B. Carstensen
Britt Riber

Revisorer:
Viggo Jonasen
Niels Eisum
Bestyrelsens kalender 2021/20222
Bestyrelsesmøder:
23. august 2021 - konstituerende bestyrelsesmøde
28. september 2021
6. januar 2022
1. februar 2022
29. marts 2022
19. april 2022

Standerhejsning:
25. september 2021

Seminar:
14. november 2021 (inkl. best.møde)

Studietur:
26.-27. februar 2022 (inkl. best.møde)


Generalforsamling:
Tirsdag den 3. maj 2022

Dåb:
21. maj 2022
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60