Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Karsten Grunnet - bestyrelsesmedlem
Profil
Jeg hedder Karsten Grunnet. Født i 1951. Jeg er gift og vi har to voksne ”drenge” og 4 børnebørn imellem 2 og 8 år, som lægger beslag på meget af vores tid.
Har i mere end 45 år været aktiv i erhvervslivet i vidt forskellige jobs. Fik i 1982 som 30-årig til opgave at levere komplette lydanlæg til Musikhuset i Aarhus under tidspres og med en begrænset økonomi. I år fejres 40 års jubilæum og ingen kunne vel forestille sig Aarhus idag uden Musikhuset. Siden 2004 har jeg administreret en kontrakt på at hjælpe FN - United Nations med at opbygge og levere upartiske radiostationer i konfliktzoner - primært i Afrika og på Haiti. Bl.a. 4 gange i Sydsudan.
Jeg arbejder stadig lidt på deltid for firmaet ved behov.

Motivation
Jeg har været vinterbader siden 1996 ved Ballehage og siden 2005 i Jomsborg Vikingerne. Vil gerne bidrage med noget for at værne om de gode oplevelser og det gode fællesskab som jeg har oplevet her.
Efter et travlt arbejdsliv med mange rejser og udfordringer vil jeg gerne holde mig i gang og er derfor med i forskelligt frivilligt arbejde både fagligt netværksarbejde og privat bestyrelsesarbejde mm.

Kompetencer
Igennem mit daglige arbejdsliv og medlemsskab i netværk og bestyrelser har jeg høstet erfaringer med utallige forskellige mennesketyper og holdninger.
Jeg har altid forsøgt at lytte opmærksomt til hvad der rører sig omkring mig inden jeg har truffet beslutninger. Forskellige holdninger har der altid været men vi er altid endt med at blive enige om en løsning som har gjort alle glade indenfor det muliges rammer og eksekvere den. 
Jeg har igennem merkonomuddannelsen også snuset til organisation, personaleledelse og psykologi så jeg har fået nogle værktøjer med på vejen.

Holdninger
Lægger vægt på fredelig sameksistens uden alt for mange snærende regler. Ønsker at repræsentere det tavse flertal. Ved bevidste overtrædelser af helt rimelige grundregler – også i bestyrelsesarbejdet – bakker jeg op om en hård kurs. Jeg beundrer de ledere som har formået at tilpasse sig en ny virkelighed og bevare empati for medarbejderne i f. eks. Salling Group i Karin Sallings ånd inden de træffer vidtgående beslutninger som berører alle. 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60