Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Karin Øhlenschlæger - bestyrelsesmedlem
PROFIL
Jeg hedder  Karin Øhlenschlæger – jeg er cand.jur og uddannet jurist , ejendomsmægler og sexolog,  og jeg er enke,  mor og mormor og med kæreste.
Jeg har nærmest altid levet i pagt med vandet(roer, sejler, svømmer) og været vinterbader de sidste 20 år. Jeg er meget aktiv i klubben, og jeg nyder den glade stemning blandt medlemmerne i alle aldre.
 
 
MOTIVATION/KOMPETENCER
Jomsborg giver mig så meget, og jeg vil gerne betale lidt tilbage, hvis klubben kan have gavn af min viden og erfaring.
Jeg har i de sidste 25 år givet gratis retshjælp (i ca 10 år i Gellerupparkens Retshjælp) til udsatte borgere, og er senest på kommunens opfordring gået i gang med juridisk rådgivning på Værestedet for hjemløse i Århus.
Jeg har også i flere omgange siddet i bestyrelser – herunder i idrætsforeninger og de sidste otte år har jeg drevet en retshjælp med anonym rådgivning hver mandag aften – jeg har altid brændt for frivilligt arbejde, hvor det nytter.
 
Jeg har en del erfaring med entreprise og byggeri – jeg er tilfældigvis også uddannet ejendomsmægler og valuar, og har derved som advokat haft en del med byggeri og entrepriser at gøre.
Jeg vil gerne bistå byggeudvalget i det omfang jeg kan, og har været en smule inddraget allerede.
 
Jeg mener, at jeg herudover kan bidrage med at kommunikere til medlemmerne, og endelig har jeg som bagerdatter i en provinsby – Skanderborg -  altid været vant til at tage fat rent praktisk om mange fysiske opgaver – jeg kan godt lide logistikken med at få en event op at stå, og jeg har været med til at arrangere landslejre for roere bl.a. – så jeg kan tilbyde min hjælp på flere fronter i en bestyrelse.
 
HOLDNINGER
Jeg går ind for, at bevare den helt specielle ånd der er i vores klub – og som et underskønt fristed. Med så mange medlemmer er det selvfølgelig også nødvendigt med et enkelt regelsæt for vores færden i klubben, og manglende overholdelse skal have en konsekvens, som den nuværende bestyrelse efter min opfattelse løfter flot.
Jeg mener, at så mange som muligt skal have mulighed for at få tilbudt medlemskab, men det skal være en kontrolleret udvikling af klubben og dens medlemstal, hvor generalforsamlingen som klubben øverste myndighed, er det sted, hvor denne udvikling kan tilpasses ved hjælp af demokratiet , som er en generalforsamlings fornemmeste opgave at leve op til
 
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60