Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Jonna Frisdahl - bestyrelsesmedlem
PROFIL
Jeg hedder Jonna Frisdahl. Jeg er mor og mormor. Jeg bor på Christiansbjerg sammen med min kæreste.
Jeg er uddannet anæstesisygeplejerske og arbejder som sådan på Aarhus Universitetshospital.
 
MOTIVATION
Jeg har været vinterbader i knap 20 år, det giver mig stor glæde og livskvalitet, og derfor vil jeg gerne yde et stykke arbejde for klubben. Jomsborg er et fristed, en perle i Århus, jeg vil gerne gøre en indsats for at bevare dette skønne sted. Og så mener jeg det er vigtigt, at der er en nogenlunde ligelig kønsfordeling i bestyrelsen
 
KOMPETENCER
Jeg har siddet i bestyrelsen i 9 år. Jeg deltager i bestyrelsesarbejdet med stor entusiasme og engagement. Jeg har været med i flere udvalg både faste og ad hoc.
I hele min bestyrelseskarriere, har jeg siddet i kommunikationsudvalget, hvor vi producerer nyhedsbreve, står for kommunikation både i og ud af klubben (pjece, hjemmeside, hjælp og inspiration til andre vinterbadeklubber)
Arbejdet i kommunikationsudvalget, er en opgave som jeg virkelig brænder for, vi er et udvalg, der arbejder effektivt og konstruktivt, vi supplerer hinanden og har en god kemi.
Jeg er som ambassadør med til at introducere nye medlemmer til klubben.
Min baggrund som sygeplejerske, gør at jeg bliver brugt som sparringspartner i forhold til sikkerhed (f.eks. vedligeholdelse af hjertestarter og Falckkasser)
 
HOLDNINGER
Med 9500 medlemmer er det vigtigt at gøre en indsats for at bevare vores klubs værdier og traditioner.
Samtidigt skal vi sikrer en organisation/badedrift, der er tidssvarende og afpasset efter det aktuelle medlemstal.
Med så mange medlemmer, har vi brug for et kort og præcist regelsæt, for at sikre, at der er plads til alle og at vi passer på hinanden og vores unikke sted.
Overtrædelse af vores fælles regler, skal medføre konsekvens.
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60