Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Jomsborgs Lånekasse


har til formål at støtte andre eksisterende eller kommende vinterbadeklubbers lokale initiativer til at fremme interessen og muligheden for vinterbadning.

Et bedømmelsesudvalg, nedsat af bestyrelsen, behandler indkomne ansøgninger umiddelbart efter ansøgningfristens udløb den 1. marts, og giver på næste bestyrelsesmøde en indstilling til beslutning om uddelingen af midlerne på basis af Jomsborgfondens retningslinjer.

Retningslinier for Lånekassen
Retningslinjer for ansøgning om midler fra Jomsborgs Lånekasse

Hvem kan søge og til hvad?
Nye vinterbadeklubber under opbygning kan søge om midler til etablering af bygningsmæssige faciliteter og tekniske installationer.
Eksisterende vinterbadeklubber kan søge om midler til basale faciliteter. Det kan f.eks. være etablering af sauna, opførelse af klublokaler, omklædningsrum eller til forbedring af eksisterende ditto.

Hvor meget kan man søge?
Jomsborgs Lånekasse disponerer over et beløb på op til 100.000 kr. pr. år til udlån.
Der kan maksimalt søges om midler til dækning af 75 % af de anslåede udgifter. Resten forventes dækket af ansøgerens egne midler eller andre finansieringskilder. Dokumentation herfor vedlægges.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
 • Klubbens adresse
 • Klubbens alder/forventet tidspunkt for etablering af ny klub
 • Antal medlemmer (eksisterende klub)
 • Beskrivelse af projektet evt. incl. tegning
 • Budget for projektet
 • Forventet tidsplan for projektets gennemførelse
 • Eventuelle andre finansieringskilder
 • Vedtægter vedlægges
 • Forslag til tilbagebetalingsplan (max. 6 år)
 • Oplysning om medlemskontingent
 • Seneste regnskab (eksisterende klub)
 • Oplysning om de tegningsberettigede for klubben
Ansøgningsfrist
Hvert års 1. marts og hvert års 1. september

Afgørelse
Ansøgere vil få svar ultimo marts henholdsvist ultimo september efter beslutning i bestyrelsen.
Ansøgere kan forvente bevilling udbetalt ved projektets start.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60