Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Intro: dato i sæson 2019/2020


Som nyt medlem af Vikingeklubben Jomsborg skal du deltage i et obligatorisk intro-arrangement.
Du kan tilmelde dig herunder:
Hvis du har tilmeldt dig som nyt medlem, men ikke har deltaget i et intro-arrangement, kan du ikke opnå medlemskab af klubben.
Du kan i så fald få dit kontingent returneret, hvis du henvender dig til jomsborg@vinterbadning.dk -
senest den 30. december 2019 Herefter tilfaldet beløbet Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60