Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Hvad er et intro arrangement?

For at blive optaget som medlem af Vikingeklubben Jomsborg skal du deltage i et intro arrangement, som er en guided tur rundt på Jomsborg og en fortælling om klubbens kultur og samværsform. Du bliver mødt ved indgangen af en engageret og erfaren Jomsborger, som tager dig med på turen.

Hvad skal du gøre:
1. Tilmelde dig og indbetale kontingent - 600 kr. på vinterbadning.dk /Medlemskab  Vær opmærksom på, at vi har et samlet medlemsloft på 9.500

2. Meld dig til et intro arrangement - (du kan se datoer og tilmelde dig på vinterbadning.dk/Medlemskab/Nyt medlem
    Medbring din kvittering - som udskrift, eller på din smartphone el. lign.

3. Afsæt ca. 45 min. til introduktionen, som omfatter:
    . Guided tur på Jomsborg (obligatorisk!)
    . Udlevering af nøglekort

Godt at vide
Det nøglekort, du får udleveret er personligt. Det kan derfor ikke afhentes af andre end det kommende medlem. Det er VIGTIGT at huske, at dit nøglekort aldrig må lånes ud til andre personer (et udlån kan medføre karantæne).

Hvis du har indbetalt kontingent, men ikke deltager i intro (og derfor ikke får udleveret et nøglekort), kan du ikke blive optaget som medlem. Det indbetalte kontingent kan returneres ved henvendelse til klubben indtil den 30.12. - herefter tilfalder beløbet klubben!
Du har ikke adgang til at bade og opholde dig på Jomsborg, før du har fået dit nøglekort.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60