Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Hans Henrik Nielsen - bestyrelsesmedlem
PROFIL
Jeg hedder Hans Henrik Jacobi Nielsen – daglig tale ”HH”- er 66 år og bor i Bofællesskab i Skødstrup med min kone og 14 andre familier.
Jeg har arbejdet som lærer i 37 år og er så småt ved at gå på pension.
Jeg har 3 voksne sønner og 4 dejlige børnebørn.
  
 MOTIVATION
Jeg har nu været vinterbader i 12 år og synes det er på tide at bidrage til klubbens ve og vel. Det er altid, uanset vind og vejr, utrolig dejligt og livsbekræftende at komme i klubben.
Man mødes altid i en positiv ånd og imødekommenheden er stor. Det vil jeg gerne være med til at fastholde og udvikle fremadrettet.
   
KOMPETENCER
 I min tid som suppleant i bestyrelsen, har jeg arbejdet med ”Prøv et bad” konceptet samt deltaget i kontroludvalgets arbejde.
 Nu glæder jeg mig til at deltage i det ”rigtige” bestyrelsesarbejde. Jeg håber at kunne bidrage til en god demokratisk proces, hvor der bliver lyttet, diskuteret og besluttet konstruktivt.
    
HOLDNINGER
Åbenhed, tolerance og tillid til hinanden, såvel i bestyrelsesarbejdet som i medlemsarbejdet.
 
 
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60