Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Generelle regler og kultur på Jomsborg

 

Følgende generelle regler gælder på Jomsborg

 • På Jomsborg bader vi nøgne og går i vandet før vi går i sauna.
 • Medlemskabet er personligt og må ikke overdrages til andre.
 • Nøglekortet er personligt og må ikke lånes ud.
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem.
 • Jomsborgs arrangementer er kun for medlemmer.
 • Rygning er kun tilladt ved de opstillede cementrør på stranden.
 • Åben ild og levende lys er ikke tilladt i klubhuset.
 • Dine børn / børnebørn under 15 år er velkomne på Jomsborg sammen med dig.
  • Dog ikke til arrangementer på Jomsborg.
  • Medlemsreglerne gælder også for børn og deres ophold og adfærd i klubben er dit ansvar.

Adgang for hjælpere

 • Medlemmer, som ikke har mulighed for uden hjælp at bade eller benytte sauna på grund af sygdom eller handicap, har mulighed for at have en hjælper med, selv om denne ikke er medlem af Jomsborg.
 • Hjælperen skal overholde klubbens regler og kultur – herunder også at vandgang og saunabesøg foregår nøgen. Det er medlemmets ansvar, at hjælperen opfylder dette.
 • Medlemmer, som ønsker at have en hjælper med, skal fremsende en begrundet ansøgning til foreningen
 

Generel kultur

 • Vi bader alle sammen nøgne – også børn.
 • Vi hilser på hinanden, når vi mødes på gangbroen, i saunaerne og i klubhuset.
 • Vi har omsorg for og hjælper hinanden.
 • Alle skal have det rart – derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed.
 
Jomsborgs Bestyrelse, revideret 22. maj 2023
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60