Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Regler på Jomsborg

Dine handlinger gør en forskel for fællesskabet! Ved at efterleve følgende er du med til at værne om vores kultur på Jomsborg.

Om Jomsborgs kultur
 • Vi hilser på hinanden, når vi mødes på gangbroen, i saunaerne og i klubhuset
 • Vi har omsorg for og hjælper hinanden.  
 • På Jomsborg bader vi nøgne og går i vandet før vi går i sauna - af hygiejniske grunde.
 • Vi sidder på et stort og tørt håndklæde i saunaen, også under fødderne - af hygiejniske grunde.
 • Alle skal have det rart –  derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed.

Sikkerhed
 • Badning og ophold på Jomsborg sker på eget ansvar
 • Bad med omtanke af hensyn til din egen og andres sikkerhed
 • Dronningetrappen og de inderste trapper i bassinet kan være farlige i stormvejr
 • Gå i havet midt fra stranden, da kraftig understrøm kan forekomme ude i siderne
Børn
 • Dine børn / børnebørn under 15 år er velkomne på Jomsborg sammen med dig
 • Medlemsreglerne gælder også for børn og deres ophold og adfærd i klubben er dit ansvar
Gæster på Jomsborg
 • Medlemmer fra andre vinterbadeklubber kan købe billet til Jomsborg. Det koster 50 kr.
 • Jomsborgs medlemmer kan invitere en gæst med på Jomsborg en gang pr. sæson. Det koster 100 kr. 
Fotografering
 • På hele Jomsborgs område er det forbudt at fotografere. 
 • Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder ophæve forbuddet – det vil fremgå af opslag
Mobil
 • Der er totalt forbud for mobiltelefoner på Herre- og Damebadet
 • Din mobil skal være på lydløs på hele Jomsborgs område.
 • Hvis du har brug for tale i telefon – skal det ske på stranden
Rygning
 • Rygning er kun tilladt ved de opstillede cementrør på stranden
Øvrige regler
 • Medlemskabet er personligt og må ikke overdrages til andre*
 • Nøglekortet er dit og må ikke lånes ud til andre*
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem*
 • Følg reglerne for god saunakultur – læs dem i forrummet til saunaen
 • Jomsborgs arrangementer er kun for medlemmer
Overtrædelse af reglerne medfører inddragelse af nøglekort! Forseelsen behandles herefter på førstkommende bestyrelsesmøde.
Misbrug af medlemskort og fotografering på området uden tilladelse kan medføre permanent eksklusion.

*Udlån af nøglekort/brik til ikke-medlemmer af Jomsborg eller forseelser i forhold til at tage ikke-medlemmer med som gæst, medfører bortvisning i indeværende sæson samt efterfølgende 2 sæsoner. Det betyder, at man ikke får mulighed for at forny medlemskabet i 2 sæsoner, og at man derfor bliver betragtet som nyt medlem og skal melde sig in på lige fod med nye medlemmer - jf regler for medlemskab og data

Jomsborgs Bestyrelse, revideret 10.09.2020
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60