Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Diverse Arkiv

Læs herunder seneste opdateringer om Letbanestop v/Den Permanente
Kære byrådsmedlem.
 

På byrådsdagsordenen på næste byrådsmøde er genetablering af stoppested for letbanen ved Den Permanente. 

 
Vinterbadeklubben Jomsborg opfordrer jer til at stemme for forslaget. 

I Vinterbadeklubben Jomsborg er vi 9.500 medlemmer. Vi bader om vinteren på Den Permanente, hvor badeanstalten (men ikke strand, skov og kro) er lukket for offentligheden. Vi har mange medlemmer som tilkendegiver vanskeligheder med at komme frem til Den Permanente, da der er 1,3 km at gå fra nærmeste busstoppested, Marienlund. Det bliver ikke mindre langt ved et evt. letbanestop ved det tidligere Psykiatriske hospital. Se vedhæftede kort over stoppesteder. 

Særligt vanskeligt er det for handicappede, ældre, bevægelses- og synshæmmede, børnefamilier, og for de, som af forskellige grunde ikke har bil- f.eks. at de gerne vil skåne miljøet / ikke har råd.
 
Et konkret eksempel, hvor et letbanestop vil gøre en forskel: Et mangeårigt mandligt medlem i Jomsborg Vinterbadeklub, bruger stedet meget, selvom han bor 50 km. fra badeklubben. Han har kørt i bil til klubben altid, men har nu ikke fået fornyet sit kørekort og må finde offentlig transport i stedet. Han har prøvet at tage turen med tog til Aarhus, for derefter at skifte til bussen på Hovedbanen. Men det kniber ham, at kunne gå de over 1 km. fra Marienlund til badeanstalten. Så uden en bedre forbindelse, mister vi ham i det, der betyder, så meget for ham.
Og han er ikke enestående – for mange, især ældre, medlemmer, er det deres regelmæssige motivation til at komme ud og få kontakt. En aktivitet, der holder dem i gang.

Hvorledes vil byrådet sikre, at området bliver reelt tilgængeligt for alle, hvis ikke med et letbanestop? 

Hvordan vil byrådet ellers nedbringe bilparkeringskaos i skoven og cykelparkeringskaos ved Den Permanente? 

De, der har mulighed for det, tager bilen. Det belaster indfaldsvejene og Midtbyen med gennemkørende trafik og det belaster skoven med parkerede biler. Salonvejen er året rundt mere end fyldt op med lovligt og ulovligt parkerede biler. Det nedsætter sikkerheden. Redningskøretøjer kan ikke komme frem. Se vedhæftede foto af Salonvejen.

4 af klubbens medlemmer boende i Århus C, Risskov og Skødstrup tog i foråret initiativ til en underskriftsindsamling for genetablering af stoppestedet. Se vedhæftede opslag. 

Vi samlede 1841 underskrifter ind på en måned og afleverede dem til rådmand og bestyrelsesmedlem Kristian Würtz den 19. juni. Se vedhæftede. foto

Rådmanden, udtalte sig ganske positivt om letbanestoppet på mødet og i medierne - i juni måned. Han sagde bl.a., at der "kun er gode grunde for at letbanebetjene Den Permanente Badeanstalt”. Han ville nu "lade selskabet for Århus Letbane gøre rede for tekniske, økonomiske og tidsmæssige forhold omkring genoprettelse af stoppestedet":

Er denne analyse blevet foretaget?
 
Det forlyder nu, at der er fundet en grund til ikke at etablere et letbanestop ved dette rekreative område: ”Man" vil prioritere hurtighed i fremkommelighed for pendlere fra Skødstrup til - ikke Den Permanente - men til Århus Midtby.  "Man" vil hellere have et letbanestop ved ejerboligerne i Risskov end et stop ved det rekreative område. Se afstande for stoppesteder på vedlagte kort. 

Der er rigtig mange gode begrundelser for at sænke tiden for pendlere med 1 minuts standsning ved Den Permanente.  Det viser de mange kommentarer, vi blev mødt med, og som blev skrevet på den digitale underskriftsindsamlingsside. Se vedhæftede udpluk og alle kommentarer på  https://www.skrivunder.net/letbanestop_ved_den_permanente_i_risskov

Stedet bruges af mange, mange sommerbadere, motionerende i skoven, børnehaver på tur og besøgende på kroen, der får stadig flere og flere events, med parkeringskaos til følge i skoven. Etablering af Den blå Rambla betyder også flere brugere og dermed øget behov for fremkommelighed.

Ift. turister er det særdeles attraktivt, at Aarhus har skov og strand så tæt på byen – men næsten pinligt, at tilgængeligheden er så ringe.

I forbindelse med underskriftsindsamlingen fik vi tilkendegivelser fra borgere i Lystrup, Skødstrup, Malling, m. fl. forstæder og sågar borgere fra andre kommuner, at de ville lade bilen stå og tage Letbanen til Den Permanente, hvis muligheden var der. En, som åbenbart kommer fra omegnen, hvor der ikke er letbane, skriver f.eks., at han overvejer, at "køre til Viby, lade bilen stå her og tage Letbanen gennem byen til Den Permanente".

Vil man øge fremkommeligheden for borgerne i by og fra land til byens rekreative områder. Vil man sikre at alle (uanset indkomst og bevægelighed) har reel mulighed for at tilgå Den Permanente, kommer man ikke uden om et letbanestop ved Den Permanente
 
Mange flere end de, der har skrevet under – blandt andet mange daginstitutioner langs banen - har ytret sig om behovet for letbanestop ved Den Permanente. 

Følg også gerne facebookgruppen Letbanestop ved Den Permanente

  
Venlig hilsen

Initiativgruppen:
Viggo Jonasen, Margrethe Bennike, Thorleif Hansen, Solveig Munk

Bestyrelsen for Vinterbadeklubben Jomsborg
Jonna Frisdahl, Jørgen Nybo, Berthin Müller, Peter Halling, Sussi Egelund Smidt, Larsten Grunnet, Bo Kræmer, Jesper Reitov . 

Formand: 
Torben Iversen 
Vinterbadeklubben Jomsborg
Salonvejen 5
8240 Risskov
Underskriveres kommentarer til Letbanestop (0.1 Mb)
Letbanestop v/Den Permanente pressemeddelelse (0.2 Mb)
Status Letbanestop 2018 (0.4 Mb)
Aarhus Kommunes rapport om Havbade fra 2007 (1.9 Mb)
LetbaneStop ved Den Permanente (0.2 Mb)
Pressemeddelelse vedrørende LetbaneStop v/Den Permanente - "indviet" den 31.12.2017 (0.5 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60