Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

COVID-19 procedure på Jomsborg

Vi opfordrer alle medlemmer til at prøve at huske deres færden under besøget: 

 - dato(er) for besøg   

- hvilke saunaer blev besøgt  
- hvilken kabine blev benyttet (de er nummererede) 
- evt besøg i klubhus 

(man kan med fordel bruge en kalender-funktion på sin telefon eller lign. til at "huske"). 

 

Hvis man skulle modtage en positiv test, ser vi gerne en hurtig tilbagemelding til jomsborg@vinterbadning.dk,
sammen med oplysning om ovenstående færden samt datoen for, hvornår testen blev taget.
 

De tilbagemeldinger vi modtager, offentliggøres på oversigt over positivt testede på hjemmesiden (læs her) og i klubben på en dertil indrettet opslagstavle. 

På hjemmesiden/opslagstavlen kan medlemmer så orientere sig, og sammenholde oplysningerne med deres egen færden.  

Derefter er det op til den enkelte selv at vurdere behovet for at blive testet. 

Er du i tvivl, så bliv testet. 
 

Vi er gerne behjælpelige med de nøjagtige tidspunkter for hvornår man er kommet/gået, men vi kan (og vil) ikke på nogen
måde følge medlemmers færden, mens de er på anlægget.
 

Vi har fået sundhedsfaglig bekræftelse på at risikoen for smitte i sauna er minimal, og hvis ellers alle medlemmer retter sig
efter vores påbud om overholdelse af afstandskrav såvel som de generelle anbefalinger, håber vi at kunne opretholde badedr
iften.
 

Vores regel "badning sker på eget ansvar" er stadig gældende, og vi håber at alle også vil udvise behørigt ansvar for fællesskabet. 

 
 

HUSK regelmæssigt at holde dig orienteret på www.vinterbadning.dk eller klubbens opslagstavle.

Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60