Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Profiler

Bertel Kjærulff - bestyrelsesmedlem
PROFIL :
Mit navn er Bertel Kjærulff, jeg er 62 år og jeg har medlem af Jomsborg siden 1993.
Jeg har i 2 x 4 år siddet i bestyrelsen for Jomsborg, og er nu blevet opfordret til at stille op igen.
Jeg har levet et næsten helt liv som boghandler, bl.a. 28 år på Clemens Torv. Nu er jeg handelsskolelærer og underviser de elever, der er i lære i en virksomhed og som bliver kaldt på skole 6-8 uger i deres læretid.
 
MOTIVATION  :
Jeg mener, at vi har alletiders klub. En klub, der bl.a. i kraft af sine gode faciliteter skaber rum for et godt klubliv. Det er efter min mening nerven i klubben, at medlemmerne trives og oplever klubben som et dejligt fristed, hvor der er plads til unge og gamle, dem midt imellem, mænd og kvinder af alle slags.
Det vil jeg arbejde for at bevare og udvikle i takt med mulighederne derfor.
 
KOMPETENCER:
Jvf ovennævnte vil jeg arbejde på at skabe de bedste rammer for klublivet – vi skal opfordre til at alle hilse på alle, at medlemmerne overholder de regler, der er nødt til at være, for at det fungere.
Jeg er nok bedre til at vurdere nye ideer, fremfor at skabe dem, men jeg mener jeg er en fair diplomat, der gerne vil ha enderne til at nå sammen i bestyrelsen, uden det dog betyder, at jeg ikke har en mening om tingene, for det har jeg.

 HOLDNINGER :
Min grundholdning er, at vi har en god klub og et godt klubliv, som vi skal værne om.
Vi skal udvikle og forbedre det i den retning, det giver mening, så vi både kan bevare det rustikke præg, men også kan lave tiltag af fx sikkerhedsmæssige hensyn..
Jeg går ind for, at vi skal arbejde videre på udvidelse af anlægget, hvis det stadig er muligt.
Jeg går i princippet ind for at medlemsloftet skal fjernes, men er helt enig i, at i øjeblikket giver det god mening at have et max.
Jeg glæder mig til at tage fat i arbejdet i den nye bestyrelse, hvis jeg bliver valgt…
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60