Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Ansatte

Rorgængeren
besvarer henvendelser til klubben og varetager klubbens daglige drift, ledelse af klubbens medarbejdere og frivillige  Rorgængeren træffes på kontoret på Den Permanente Badeanstalt. 

Gildemageren
arrangerer fuldmåneaftner, fredagsbar og de tre store årlige fester på Jomsborg.

Serviceteamet
Tvætterne
gør rent på Jomsborg. Rengøring af saunaer og toiletter foretages hver dag i hele sæsonen. Rengøring foretages 3 gange om dagen.
Morgenvagten møder kl.06.45 og rengør Tårnsauna, Duftfri sauna og Lille sauna. Derudover toiletter og bruserum
Eftermiddagsvagten møder kl.15.30 og rengør toiletter og forrum
Aftenvagten møder kl.20.30 og fylder papirvarer mv. op samt varetager andre opgaver, derudover rengøres Hjørnesaunaen fra kl.21.30
Deruover har vi hovedrengøring en gang om måneden i saunaerne på skift, således at hver sauna hovedrengøres hver 2. måned. Alle bænke tages ned og skures helt rene, væggene skures, gulve og vinduer får en ekstra omgang. En hovedrengøring tager ca. 4 timer. Det er aldrig belejligt, når der gøres rent i saunaerne, men vær venlige at respektere, at det er tvætternes arbejde.

Klubhuset gøres rent 2 gange om ugen. Typisk mandag formiddag og torsdag formiddag. Mandag er den grundige omgang, torsdag vedligeholdelse.
Læs mere om rengøring

Pligthuggerne
ordner praktiske ting, tømmer affaldssække, foretager småreperationer på og vedligeholdelse af anlægget og ikke mindst hugger is i hårde vintre. Der er en pligthugger på Jomsborg min. 2 timer hver dag i hele sæsonen. Pligthuggerne arbejder som hovedregel om eftermiddagen.

Vær venligst opmærksomme på, at medarbejderne ikke er ansat til at rydde op efter medlemmerne !! Så husk altid at rydde op efter dig selv, at tørre bordet af og at vaske brugt service op.

Økonomi og administration
Medarbejderen er tilknyttet bestyrelsen som stabsfunktion. Ansvarlig for økonomi, regnskab og budget. Sørger for opdatering og vedligeholdelse af hjemmeside. Besvarer henvendelser til klubben og foretager medlemsadministration. Sekretær for bestyrelsen 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60