Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Sæsonstart: Fredag 1. september 2023

Standerhejsning: Lørdag den 23. september 2023

Fuldmåneaften: Fredag den 29. september 2023

Fuldmåneaften: Lørdag den 28. oktober 2023

Fuldmåneaften: Mandag den 27. november 2023

Julefrokost: Lørdag den 2. december 2023

Juleluk: Søndag 24. december lukker Jomsborg kl. 15:00

Nytårsgys: Søndag den 31. december 2023, kl. 12.00

Nytårsluk: Søndag 31. december lukker Jomsborg kl. 15:00

Fuldmåneaften: Torsdag den 25. januar 2024

Fuldmåneaften: Lørdag den 24. februar 2024

Fuldmåneaften: Mandag den 25. marts 2024

Fuldmåneaften: Onsdag den 24. april 2024

Generalforsamling: Tirsdag den 7. maj 2024

Dåbsfest: Lørdag den 25. maj 2024

Sæson slut: Fredag 31. maj 2024

 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60