Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Sæson 2020 - 2021

19. september         Standerhejsning

_________________________________________________________________________________

Der bliver ikke afholdt arrangementer på Jomsborg i resten af 2020.

Dvs ingen fuldmåne-aftner, ingen julefest, ingen julejazz og heller ikke noget nytårsgys.
Vi må finde vinterglæden i, at klubben kan holdes åben, i at vi fortsat kan vinterbade og mødes i små grupper.

Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60