Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Alle arrangementer i april og maj 2020 er aflyst pga CORONA-VIRUS

Generalforsamlingen 2020 er AFLYST


Sæsonkalender for 2020/2021 bliver offentliggjort så hurtigt, det er muligt.
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60