Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Sæson 2020 - 2021

19. september         Standerhejsning
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60