Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Sæsonstart: Torsdag 1. september 2022

Fuldmåneaften: Lørdag den 10. september 2022

Standerhejsning: Lørdag den 24. september 2022

Fuldmåneaften: Søndag den 9. oktober 2022

Fuldmåneaften: Tirsdag den 8. november 2022

Julefrokost: Lørdag den 3. december 2022

Juleluk: Lørdag 24. december lukker Jomsborg kl. 15:00

Nytårsgys: Lørdag den 31. december 2022, kl. 12.00

Nytårsluk: Lørdag 31. december lukker Jomsborg kl. 15:00

Fuldmåneaften: Lørdag den 7. januar 2023

Fuldmåneaften: Søndag den 5. februar 2023

Fuldmåneaften: Tirsdag den 7. marts 2023

Generalforsamling: Tirsdag den 2. maj 2023

Dåb / 90 års fødselsdag: Lørdag den 13. maj 2023

Sæson slut: 31. maj 2023

 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60