Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Generalforsamling 3. maj 2022

Referat fra generalforsamlingen 3. maj 2022 (1.0 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.5 Mb)
Dagsorden (12. april 2022) (0.2 Mb)
Årsregnskab og budget (0.4 Mb)
Oversigt over forslag (0.1 Mb)
Forslag 1 - valg af dirigent - VEDTAGET (0.1 Mb)
Forslag 2 - revisorpåtegning af regnskab - VEDTAGET (0.1 Mb)
Forslag 3 - aktivitetsplan - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 4 - godkendelse af budget - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 5 - afstemningsregler - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 6 - urafstemning - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 7 - generalforsamlingens beslutningsdygtighed - FORKASTET (0.2 Mb)
Forslag 8 - fuldmagt - FORKASTET (0.2 Mb)
Forslag 9 - tidsfrister ekstraordinær generalforsamling - FORSLAG TRUKKET AF FORSLAGSSTILLER (0.2 Mb)
Forslag 10 - anlægsarbejder - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 11 - 1 million paragraffen - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 12 - digital generalforsamling - FORKASTET (0.3 Mb)
Forslag 13 - Eksklusion - FORKASTET (0.3 Mb)
Forslag 14 - medlemsgruppe udvidelsesprojekt - FORSLAG TRUKKET AF FORSLAGSSTILLER (0.2 Mb)
Forslag 15 - udskydelse af udvidelsesprojekt - FORKASTET (0.1 Mb)
Forslag 16 - udvidelse af medlemstal - VEDTAGET (0.1 Mb)
Indkaldelse (25. februar 2022) (0.5 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60