Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Generalforsamling 2020

Bestyrelsens beretning 19/20 (0.4 Mb)
Årsregnskab 19/20 Budget 20/21 (0.7 Mb)
Kommentarer til regnskabet (0.4 Mb)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen 2020 er aflyst på grund af Corona-situationen
Kære Jomsborgere

 Bestyrelsen har fulgt myndighedernes instrukser ifm Corona-krisen nøje, og valgte på grund af forsamlings-forbuddet ultimo april at udskyde datoen for årets generalforsamling til august 2020.

Den seneste instruks fra myndighederne vedrørende fx generalforsamlinger giver imidlertid mulighed for, at man må forsamles op til 500 personer, hvis reglerne om afstandskrav og hygiejne kan overholdes.

Alligevel har bestyrelsen taget den svære beslutning at aflyse generalforsamlingen 2020.

 Jomsborg er en medlemsrig forening, og i princippet skal alle medlemmer have mulighed for at deltage i  generalforsamlingen (altså efter spisning) – og vi har de senere år været mere end 500 medlemmer til selve generalforsamlingen.

Bestyrelsen har været inde i overvejelserne om at udskyde generalforsamlingen til senere på året.
Vi har også undersøgt mulighederne for at afholde generalforsamlingen i digital form, men vedtægterne foreskriver, at Jomsborgs generalforsamling afholdes fysisk.
Desuden vil en generalforsamling i digital form pga det potentielt store deltagerantal foregå primært som en-vejs kommunikation fra bestyrelse til medlemmer.
Endelig vil et antal medlemmer, som ikke er fortrolige med det digitale univers, ikke have mulighed for at deltage. Bestyrelsen finder det set i lyset af ovenstående rigtigst at aflyse generalforsamlingen 2020.

En aflysning vil bl.a. betyde, at de medlemmer, som har indsendt forslag til generalforsamlingen, ikke kan få dem behandlet i år. Bestyrelsen har været i dialog med forslagsstillerne, og flertallet er villige til at udskyde deres forslag og genfremsætte dem på den næste generalforsamling. Enkelte af forslagene kan umiddelbart igangsættes og kræver ikke generalforsamlingsbeslutning. Der er fx på seneste bestyrelsesmøde nedsat et bæredygtigshedsudvalg, hvor forslagsstiller er medlem.

Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret til førstkommende generalforsamling. Nærmere info angående formalia ifm valg og –periode udsendes senere.
Kontingentet forbliver uændret 400 kr. for eksisterende medlemmer og 600 kr. for nye medlemmer.

Bestyrelsens beretning, årsregnskab og budget sendes ud til alle medlemmer via mail, og offentliggøres på www.vinterbadning.dk

Har du spørgsmål eller kommentarer - skriv venligst til os på jomsborg@vinterbadning.dk.
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen
 
 
Indkaldelse til generalforsamling (opsl. 13.02.2020) (0.1 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60