Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Generalforsamling 7. maj 2019

Referat (0.4 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.5 Mb)
Dagsorden (90.7 Kb)
Forretningsorden (0.4 Mb)
Vedtægter (15.9 Kb)
Årsregnskab 2018 2019 og Budget 2019 2020 (0.6 Mb)
Forslag 1 - Lånekassen forhøjelse af lånerammen / Forslaget vedtaget (80.6 Kb)
Forslag 2 - Tidspunkt for hvornår medlemmer kan få adgang til Jomsborg / Forslaget forkastet (0.8 Mb)
Forslag 3 - Jomsborg indfører affaldssortering / Forslaget vedtaget (0.4 Mb)
Forslag 4 - Forbedring af forholdene i saunaerne / Forslaget forkastet (0.4 Mb)
Forslag 5 - Der opsættes ikke adgangskarrusel i midtertårnet / Forslaget forkastet (0.4 Mb)
Forslag 6 - Der opsættes ikke adgangskarrusel i midtertårnet / Forslaget forkastet (0.5 Mb)
Forslag 7 - Ændring af vedtægternes paragraf 2 / Forslaget forkastet (0.6 Mb)
Generalforsamling 2019 indkaldelse - off. 21.02.19 (73.5 Kb)
Indkomne forslag - oversigt (0.5 Mb)
Forslag til gfs - formular som skal udfyldes og sendes til jomsborg@vinterbadning.dk eller afleveres til kontoret - senest den 26.03.19 (30.5 Kb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60