Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Generalforsamling 2. maj 2017

Læs her resultatet af  Pkt. 5 - indkomne forslag

Forslag 2.
Tilgangen af nye medlemmer stilles i bero indtil medlemstallet ved naturlig afgang er nede på mellem 5.500 og 6.500 medlemmer.
Forslag forkastet.
 
Forslag 3.
Midlertidig moratorium for optagelse af nye medlemmer i en periode på 3 sæsoner.
Forslag forkastet.
 
Forslag 1.
Der indføres midlertidigt medlemsloft på 9.500 medlemmer
Forslag vedtaget. 201 stemte for og 101 imod.
 
Forslag 4.
Optag af nye medlemmer udskydes/sker hvert år i januar.
Forslag forkastet
 
Forslag 5.
Der foranstaltes en bred medlemsdebat om klubbens fremtid i forbindelse med den annoncerede midlertidige medlemsopbremsning.
Bestyrelsen arbejder med forslaget i det nye bestyrelsesår.
 
Forslag 6.
Gæsteordningen gældende for Jomsborgs medlemmer suspenderes indtil videre.
Forslag forkastet. 143 stemte imod og 135 stemte for.
 
Forslag 7.
Helhedsplan for den Permanente Badeanstalt
Forslag vedtaget med absolut majoritet.
 
Forslag 8.
Der bygges 2 eller flere store saunaer på Damebadet.
Forslag forkastet.
 
Forslag 9.
I vedtægternes p. 4 stk. 3. tilføjes: På generalforsamlingen behandles et forsalg ved at forslagsstiller begrunder og bestyrelsen kommenterer, hvorefter der stemmes om forslaget.
Forslaget vedtaget med mere end 2/3 af stemmerne. 178 stemte for 36 imod.

Forslag 10.
Brug af bærbare computere og iPads er ikke tilladt på forenings område på lige fod med kameraer og mobiltelefoner.
Forslag forkastet.
 
Forslag 11.
Ligestilling overalt på Jomsborg ingen særbehandling af køn.
Forslag forkastet.
GFS 2017 referat (0.2 Mb)
Bestyrelsens beretning (0.2 Mb)
Indkaldelse til generalforsamling 2017 (64.2 Kb)
Dagsorden (90.5 Kb)
Forretningsorden (0.1 Mb)
Vedtægter 2016 (15.7 Kb)
Årsregnskab 2016-2017 og Budget 2017-2018 (0.4 Mb)
Indkomne forslag (0.5 Mb)
Helhedsplan for udvidelse af Den Permanente - status pr. 17.04.2017 (0.5 Mb)
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60