Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Fuldmåne 5. februar


Kl. 16:00 Informationsmøde om udvidelsen.

Kl. 17:00 Baren åbner

Kl. 18:00 Suppe v/Hamid

Kl. 19:00 Fernisering Sanne Lund Jensen 

Kl. 19:30 Musik Peter Danielsen
”A thousand kisses deep”
Sange af Leonard Cohen.

Kl. 22:00 Baren lukker

Status på udvidelse af Den Permanente Badeanstalt

Efter mange års drømme, arbejde og debat er vi nu endelig kommet så langt, at udvidelsen af Den Permanente Badeanstalt bliver realiseret. 
Finansieringen er på plads, kontrakten med entreprenøren er underskrevet, og om kun et par måneder påbegynder håndværkerne arbejdet. Det er næsten ikke til at få armene ned af bare begejstring. 

Fakta om projektet:

Efter afsluttet licitation i oktober måned stod det klart, at MT Højgaard havde givet det billigste tilbud.
Dette var til stor glæde for Udvidelsesudvalget, da MT Højgaard også stod for renoveringen af Den Permanente i 2018, og derfor kender både os og de særlige forhold på stedet.
Det første tilbud lød på cirka kr. 42 mio. inklusive arkitekt, bygherrerådgivning, bygherreleverancer og uforudsete udgifter. Desværre alt for højt i forhold til vores økonomiske ramme på maks. kr. 32. mio., finansieret af et lån på kr. 25 mio. og kr. 7 mio. af klubbens egne penge.
MT Højgaard var med på at justere på dele af projektet, så prisen kunne reduceres til ca. kr. 38 mio., og samtidig gik et stort arbejde med at fremskaffe yderligere finansiering i gang.
Til stor glæde var Salling Fondene klar til at donere 2,5 mio. til projektet, og senere bevilgede Aarhus Kommune et anlægstilskud på 3 mio. samt penge til at etablere en ny nødvendig strømføring til Den Permanente. 
 

Anlægsbudgettet ser dermed ud som følger:

Samlet anlægssum -38.009.733
Etablering af strøm - betales af kommunen 1.250.000
Donation fra Salling Fondene 2.500.000
Tilskud fra Aarhus Kommune 3.000.000
Vikingeklubben – egenkapital 7.000.000
Låneoptag hos Kommunekredit 25.000.000
Forventet overskud 740.267

Ovenstående budget er inkl. uforudsete udgifter for lidt over kr. 3 mio.
Til gengæld er der sparet lidt på beklædningen med hårdttræ indvendigt i bassinerne. Dette er estimeret til en værdi af ca. 1.4 mio. Det er aftalt med MT Højgaard, at beklædningen kan tilkøbes senere i processen, såfremt vi finder de sidste midler til det.
På nuværende tidspunkt er der stadig dialog med flere fonde om at bidrage – især til den offentligt tilgængelige Nordvinge.
Projektet er gennemgået af Jomsborgs revisorer, som skriver, at de anser projektet som behørigt finansieret. Revisionen anfægter ikke, at projektet er i overensstemmelse med det mandat, som generalforsamlingen har givet. Og revisionen ser ingen grund til at anfægte, hvis Jomsborg senere overdrager den offentlig tilgængelige nordvinge til kommunen.
Til gengæld peger revisorerne på, at renteniveauet er steget markant siden den ekstraordinære generalforsamling godkendte projektet i februar. Er renten fortsat høj, når lånet hos Kommunekredit skal effektueres ultimo 2023, vil det kunne kræve f.eks. en kontingentforhøjelse eller en længere afdragstid, som revisionen understreger, ikke er godkendt af en generalforsamling p.t.
 

Hvad sker der så nu

Det er planen at håndværkerne rykker ind og går i gang med byggeriet i løbet af februar 2023.
Langt størstedelen af byggeriet vil foregå udenfor de nuværende faciliteter, og det forventes derfor ikke, at byggeriet vil forstyrre badningen fra de eksisterende faciliteter. Dog kan der komme kortvarige gener, når de nye og eksisterende anlæg skal bygges sammen.
Det er aftalt, at MT Højgaard skal aflevere det færdige projekt senest i december 2023.
 

Hvad får vi med udvidelsen

Udvidelsen består af en nord- og en sydvinge.
Nordvingen vil blive offentlig tilgængelig året rundt for byens borgere. Sydvingen vil til gengæld blive eksklusiv for Jomsborg medlemmer hele året. Det eksisterende anlæg vil fortsat være offentligt tilgængelig i juni, juli og august.
Sydvingen kommer til at indeholde to nye saunaer, toiletter og et klubhus.

Nyt fra bestyrelsen


Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60