Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuelt

Jomsborgs officielle COVID-19 procedure kan læses her

!!! Oversigten er opdateret 22-10-20 !!!Saunaer og klubhus åbner den 30.09 kl.06.00-23.00

- med Covid 19 - forholdsregler. 
Vi har fået afklaring på de sundhedsfaglige spørgsmål,
og finder det forsvarligt igen at åbne:
Tårnsauna 
Hjørnesauna
Stillesauna og
Klubhus 
Toilet- og baderum er åbne - med antalsbegrænsning, afmærkning og afstandskrav
Omklædningsrum
Det er vigtigt at vise hensyn til hinanden og indskrænke sit forbrug af plads.
Rummene er fortrinsvist til brug for omklædning. Afstandskravet på 1 m skal overholdes.

Der bliver gjort rent dagligt efter følgende plan
Morgen:        06.30-08.30 
                   Tårnsauna og Stillesauna (alm), Toiletter og bad, Køkkener/klubhus
Eftermiddag: 14.00-17.00 
                   Kontaktpkt. og flader rengøres:
                   i Hjørnesauna, Tårnsauna, Stillesauna, Toiletter og bad, Køkkener/klubhus
Aften:          20.30–22.30  
                   Hjørnesauna (alm), Toiletter og bad, køkkener 
                                     
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at følge retningslinierne
og tage medansvar for, at vi kan holde Jomsborg åbent.
Medlemsloftet på i alt 9.500 er nået.
Vi optager ikke flere medlemmer i denne sæso
n


Tilmelding til venteliste - klik her
Referat fra best.møde 10. september
Nyt fra Jomsborg 28. august
Læs regel for medlemskab og -data her
Læs Jomsborgs privatlivspolitik her
Læs bestyrelsens beretning 19/20
samt årsregnskab og budget
Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60