Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg
Nyt fra bestyrelsen
Referat fra best.møde 28.09.21
Nyhedsbrev nr. 1 2021/2022


 

Medlemskab 21/22


Medlemsloftet på i alt 9.500 er nået.
8.855 eksisterende har fornyet medlemskabet
Der er optaget 645 nye medlemmer fra ventelisten. 
Har du meldt dig til ventelisten efter den 05-06-21, er du ikke blevet optaget i denne omgang.
Læs om ventelisten her
Læs om reglen for medlemsloftet her
 

Generalforsamling 2021
Ny bestyrelse 
Læs Referat, Bestyrelsens beretning, Årsregnskab og Indkomne forslag her

Forslag om ny gæsteordning vedtaget. Procedurer under udarb.
Det blev vedtaget at opføre en Infrarød sauna på Herrebadet
 Se billeder her

Jomsborgs 75 års jubilæumsbog

fra 2008 - bliv klogere på din klub

Hvis du aldrig fået bogen, så er chancen der nu for at købe den
for kr. 50,. ved henvendelse på kontoret.


Bogen fortæller i ord og billeder om Jomsborgs historie
og udvikling fra miniput-status til Nordeuropas største vinterbaderklub,
sjovt og levende fortalt - kan anbefales!


Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60