Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Status på udvidelse af Den Permanente Badeanstalt


Vi har modtaget resultatet af licitationen på udvidelsen af Den Permanente, hvilket – som forventeligt - resulterede i en pris lidt over det afsatte budget.
Bestyrelsen og udvidelsesudvalget har derfor arbejdet intensivt på yderligere finansiering fra eksterne sponsorer, og vi kan fortælle, at det går så godt, at vi er meget tæt på at være i mål med finansiering af projektet.
Af hensyn til samarbejdet med både de sponsorer, som allerede har bidraget og de, der stadig behandler en ansøgning, må vi holde kortene lidt tæt til kroppen lige nu.
Men vi er så langt, at bestyrelsen har givet udvidelsesudvalget mandat til at underskrive kontrakten med entreprenøren, når nogle få sidste ting er faldet på plads.
I december forventer vi at kunne offentliggøre den endelige plan for projektet.

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling her.

Læs bestyrelsens præsentation her.

Se helhedsplanen her.

Nyt fra bestyrelsen


Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60