Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Lempelser af C19-restriktioner

Iflg. myndighedernes genåbningsplan er det nu muligt at komme i sauna/klubhus fra lørdag, 08-05-21

1. Der vil uændret være adgang til:
- stranden
- bassinet og kabiner på fællesbadet
- damebadet
- toiletter
  alle ugens dage kl. 06.00-23.00.

2. Derudover vil der være åben for:
- Klubhus: alle ugens dage 08.00-20.00 - max 26 personer ad gangen
  (svarer til antal taburetter) mundbind skal bæres, når man ikke sidder ned
- Hjørnesauna: alle ugens dage 08.00-20.00 - max 13 personer ad gangen
  Man SKAL sidde ved de anviste pladser (markeret med dutter)
- Tårnsauna: alle ugens dage 08.00-20.00 - max 10 personer ad gangen.
  Man SKAL sidde ved de anviste pladser (markeret med dutter)
- Lillesauna:  alle ugens dage 09.00-20.00 - max 2 personer ad gangen.
  Man SKAL sidde ved de anviste pladser (markeret med dutter)
- Stillesauna: alle ugens dage 09.00-20.00 - max 4 personer ad gangen.
  Man SKAL sidde ved de anviste pladser (markeret med dutter)

Ufravigelig forudsætning for ophold i i saunaer og klubhus er, at medlemmer SKAL kunne
fremvise gyldigt Corona-pas - dvs. enten:
- negativt test-resultat, der ikke er ældre end 72 timer fra tidspunkt for test, eller
- afsluttet vaccinationsforløb mindst 14 dage før, eller
- 14-180 dage efter overstået, påvist C19-infektion.

Klubben står til ansvar for, at dette bliver overholdt, og det vil løbende blive kontrolleret.
Der vil ikke være nogen som helst form for und- eller fritagelser!

Overtrædelser vil blive sanktioneret med udelukkelse fra Jomsborg for hele næste sæson!

Vi håber at I vil tage godt imod tiltaget, og at alle vil bidrage til, at vi på denne måde kan
lade sæsonen klinge ud med respekt for både hinanden og de fortsat gældende restriktioner.

LOVHJEMMEL:
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/maj_juni/5._maj_2021_Retningslinjer_for_indendoers_idraets-__og_foreningsliv__samt_idraets-_og_fritidsdiiii.pdf

Se specielt denne passus på side 7:

Særligt vedr. idrætsaktiviteter uden trænere, instruktører, holdledere mv. 
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, f.eks. en kommune eller en forening, som er ansvarlig for ikke at tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet, og derfor har pligt til ikke at tillade adgang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas. 


Medlemskab 21/22


Mange henvender sig vedrørende fornyelse af medlemskab.
Det bliver muligt at forny eksisterende medlemskab fra 15. maj kl.10.00
Tilmelding opslås her på siden.

Man kan som eksisterende medlem holde pause - uden at betale
kontingent - i max 1 sæson. Har du holdt pause i mere en 1 sæson,
skal du tilmelde dig ventelisten.
Nye medlemmer skal tilmelde sig via ventelisten

Jomsborg har et medlemsloft på 9.500 - læs om det her

Nyt fra bestyrelsen
Referat fra best.møde 27.04.21
Nyhedsbrev nr. 8 - udg. 03.05.21
Generalforsamling 2021

 

Jomsborgs 75 års jubilæumsbog

fra 2008 - bliv klogere på din klub

Hvis du aldrig fået bogen, så er chancen der nu for at købe den
for kr. 50,. ved henvendelse på kontoret.


Bogen fortæller i ord og billeder om Jomsborgs historie
og udvikling fra miniput-status til Nordeuropas største vinterbaderklub,
sjovt og levende fortalt - kan anbefales!


Vi bader nøgne
4 saunaer
badevand af højeste kvalitet
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60