Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Nyt medlem af Vikingeklubben Jomsborg


Jomsborg har nået medlemsloftet på 9.500 og optager ikke flere medlemmer i indeværende sæson - 2017/2018.

Er du allerede meldt ind? - HUSK AT MELDE DIG TIL INTRO,  Intro er obligatorisk for at blive medlem - sidste frist er den 24. oktober.
Hvis du ikke når at deltage i intro, og således ikke opnår medlemskab af klubben, kan du få dit kontingent retur.
Send en mail til jomsborg@vinterbadning.dk - der tilbagebetales ikke kontingenter efter den 30. december 2017.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60