Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Nyt medlem af Vikingeklubben Jomsborg


Jomsborg har nået medlemsloftet på 9.500 og optager ikke flere medlemmer i indeværende sæson - 2017/2018.

Hvis du ikke har deltaget i intro, kan dit medlemskab ikke aktiveres. Du kan få dit kontingent retur.
Send en mail til jomsborg@vinterbadning.dk - med dokumentation for indbetaling. Der tilbagebetales ikke kontingenter efter den 30. december 2017.

Der kommer information om medlemskab i næste sæson 2018/2019 i løbet juni måned 2018.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60