Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Nyt medlem af Vikingeklubben Jomsborg


Det samlede medlemstal af Jomsborg har nået medlemsloftet på 9.500 medlemmer. Det er derfor ikke muligt at blive medlem i indeværende sæson 2018/2019.

Der opslås mulighed for tilmelding/indmeldelse til sæson 2019/2020 den 1. september 2019.

Der afholdes ikke flere intro-arrangementer i denne sæson.

Hvis du har tilmeldt dig som nyt medlem, men ikke har deltaget i et intro-arrangement, kan du ikke opnå medlemskab af klubben.
Du kan i så fald få dit kontingent returneret, hvis du henvender dig til jomsborg@vinterbadning.dk -
senest den 30. december 2018. Herefter tilfaldet beløbet Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60