Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Fotografering

Hele Jomsborgs område (herrebadet, saunaer, klubhuset, stranden, baren, omklædningsrum med mere) er fotograferingsfrit område. Bestyrelsen kan ved særlige lejligheder sætte forbuddet midlertidigt ud af kraft. Det sker ved dåb, nytårsgys og for eksempel, når isen tager fat – og vil være markeret ved tydelig skiltning, når du kommer ind på badeanstalten.

I Jomsborg skal vi alle have det rart, derfor foretager vi ikke handlinger, der kan krænke andres blufærdighed.

Mediefrit område
Den Permanente Badeanstalt er erklæret for “mediefrit område” i hele vores badesæson.  Jomsborg takker derfor pænt nej til alle henvendelser vedrørende artikler, fotomontager, tv-udsendelser m.v. om vinterbadningen i vores klub.
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60