Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

DÅB lørdag, den 26. maj 2017 kl. 16.00


Alle Jomsborg-medlemmer, der har badet regelmæssigt i to sæsoner, kan tilmelde sig klubbens dåbshandling, der foregår hvert år i forbindelse med afslutningsfesten.
 
Vi opfordrer alle til at blive døbt
for at fastholde traditionen, for at festliggøre handlingen og for at bidrage til klubbens aktivitetsliv.
 
Selve dåbshandlingen er såre enkel. De fleste vælger at være udklædte, måske fordi det denne dag – som en undtagelse fra reglen – er tilladt, til strengt personligt/privat brug at tage individuelle billeder af det enkelte medlem i forbindelse med selve dåbshandlingen.
 
Man kan blive døbt individuelt eller i grupper,
 og man må gerne lave et lille festligt indslag
 - man må også lade være.
 
Efter dåben får man det meget flotte vikingebrev og må herefter kalde sig viking eller skjoldmø.
For at vi kan have vikingebrevene klar ved dåben, skal man, senest den 22. maj tilmelde sig på listen,
 der er opsat i klublokalet.
 
 Kom nu – lad dette være din sidste sæson som skrælling
 
Bestyrelsen.
 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60