Vikingeklubben Jomsborg
Vikingeklubben Jomsborg

Aktuel sæsonkalender

Ny kalender kommer sidst i august. 
Vikingeklubben Jomsborg |Den Permanente Badeanstalt: | jomsborg@vinterbadning.dk | Telefon 20 25 00 60